Damsektionen på Edenhof

Edenhof Damsektionen 
Barbro Ritscher       Tel 0707-78 04 27
Essi Arwidson          Tel 0705-59 42 98
Lotta Nielsen            Tel 0709-62 94 56
Magdalena Renfjäll  Tel 0761-47 51 60
Solveig Johansson  Tel 0708-66 94 71
Maria Nilsson           Tel 0706-41 03 57

Inom kort- Mer information kring damsektionens aktiviteter för 2018 

-Regelkväll
-Upptaktsträff 2018
-Upptaktstävling
-Träning & Tävling under 2017
-Onsdagsgolf på Söderby
-Damläger 2017
-Nattens Drottning 2018
-Hemlig resa
-Dame Eden
-Åkerlännaskålen 2018


870
1120
1273