Frånvaroanmälan/Deltagarlista 2019

Untitled DocumentUntitled DocumentUntitled Document
Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: "Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling."

Frånvarolista, OM-touren Slag 2019

De som önskat golfbil är markerade med gul färg

Tävlande6/520/53/612/826/89/9
1Alm, Ingmar

2Alm, Torbjörn
     X
3Andersson, Lars     X     X
4Annell, Margareta

5Annell, Peter

6Arvidsson, Monica

7Axelsson, Birger      X
8Bengtsson, Bo
     X
9Berlin, Anders

10Bjurhall, Kerstin

11Björebäck, Winnie

     X     X
     X
12Björkén, Arne

13Blomqvist, Lars


     X

14Blomqvist, Leif
      X
15Brunn, Lars

16Carlberg, Åke
      X17Claesson, Lars-Åke
      X     X


18Eirefors, Lars
      X19Ek, Hans

20Ericson, Stefan

21Eriksson, Arne

22Eriksson, Leif
     X
23Eriksson, Ove
     X
24Foxegård, Thomas

25Frank, Sture

26Fredlund, Mattz

27Frohm, Olle


      X     X
28Gejke, LarsX
X    X


29Gelin, LarsX      X
30Grönlund, Kristin

31Gunstad, StefanX      X

     X
32Hagman, PerX
33Hallström, Claes

34Hertz, Olov

35Hult, RolandX

36Hübinette, Margareta     X
37Jacobsson, Else

38Johansson, GeorgX      X     X      X      X     X
39Johansson, Göte

40Karlsson, Per-Gunnar

41Knutsson, Barbro

42Kohlin, Sven-Erik     X
43Käll, Sone

44Källman, Jan-Erik


     X

45Larsson, Leif

46Lidheim, Weine
      X
     X

47Lindberg, Ing-Britt
      X48Lindberg, RolfX     X     X
49Lindblad, Anders

50Lindblad, Isa

51Lundquist, Lena

52Lundqvist, Lars

53Neumann Andersson, Barbro


     X     X    X
54Nilsson, JanX      X     X     X     X    X
55Nordlindh, Anders

56Norling, Solveig
      X57Norling, Ulf

58Nyberg, Christer

59Ohlsson, PeterX
     X


     X
60Olsson, Lars-Olov

61Persson, Bengt

62Persson, CarinaX

     X
      X     X
63
Persson, Göte

64
Persson, Staffan

65
Persson, Sven-Åke

     X     X     X     X
66
Pettersson, Lars-Erik
      X67
Pettersson, Margita

68
Pettersson, MatsX

69
Plym Forsell, Lars
      X
     X
      X
70
Rinaldo, Svante

71
Ritscher, Barbro

72
Sahlström, Karin

73
Sandqvist, Ann-Charlott

     X


74
Sandqvist, Owe

75
Sawada, Fumihide
     X
76
Schelin, Leif

77
Schotte, Bo

78
Selhammer, Hans-Olov     X
79
Sjöberg, BritaX

80
Sjölund, Ulf
     X
81
Stubbendorff, Elisabeth

82
Söderman, Georg

83
Tordbäck, Leif


     X     X     X
84
Trotzig, Doris     X
85
Vallén, Lamool

86
Wallgren, KjellX
     X
87
Wedin, Lennart

88
Vesterlund, Mats

89
Wägner, Thomas

90
Åberg, Leif

91
Åström, Bengt
     X
92
Österberg, GunnarX     X

93


949596979899100870
1123
1128
1141