Frånvaroanmälan/Deltagarlista 2020

Untitled DocumentUntitled DocumentUntitled Document
Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: "Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling."

Frånvarolista, OM-touren Slag 2020

De som önskat golfbil är markerade med gul färg

Tävlande11/525/58/617/831/814/9
1Lars Gejke

2Göte Johansson

3Anders Lindelöf

4Bengt Persson

5Owe Sandquist

6Ingmar Alm

7Torbjörn Alm

8Margareta Annell

9Peter Annell

10Monica Arvidsson

11Bo Bengtsson

12Anders Berlin

13Kerstin Bjurhall

14Winnie Björebäck

15Arne Björkén

16Lars Blomqvist

17Leif Blomqvist

18Lars Brunn

19Lars Åke Claesson

20Roine Davidsson

21Lars Eirefors

22Hans Ek

23Stefan Ericson

24Arne Eriksson

25Fred Eriksson

26Jerker Eriksson

27Leif Eriksson

28Ove Eriksson

29Lars Plym Forsell

30Sture Frank

31Göran Garbergs

32Lars Gelin

33Kristin Grönlund

34Stefan Gunstad

35Tommy Gustafsson

36Claes Hagman

37Per Hagman

38Olov Hertz

39Åke Hoverberg

40Roland Hult

41Else Jacobsson

42Henry Jakobsson

43Kjell Jansson

44Per Gunnar Karlsson

45Barbro Knutsson

46Sone Käll

47Björn Landqvist

48Leif Larsson

49Weine Lidheim

50Ing-Britt Lindberg

51Anders Lindblad

52Isa Lindblad

53Lena Lundquist

54Jan Nilsson

55Anders Nordlindh

56Solveig Norling

57Ulf Norling

58Christer Nyberg

59Per Arne Nygren

60Lars-Olov Olsson

61Göte Persson

62Staffan Persson
63
Lars-Erik Pettersson

64
Margita Pettersson

65
Mats Pettersson

66
Barbro Ritscher

67
Marie Ekberg Richter

68
Sven Richter

69
Karin Sahlström

70
Ann-Charlotte Sandquist

71
Fumihide Sawada

72
Leif Schelin

73
Bo Schotte

74
Stefan Selberg

75
Hans-Olov Selhammer

76
Brita Sjöberg

77
Ulf Sjölund

78
Georg Söderman

79
Doris Trotzig

80
Kenneth Turban

81
Ulf Wahlquist

82
Kjell Wallgren

83
Gun Wallin Åberg

84
Lennart Wedin

85
Mats Vesterlund

86
Thomas Wolf

87
Thomas Wägner

88
Bengt Åström

89
Gunnar Österberg

90
Claes Hallström

870
1123
1128
1141