Frånvaroanmälan/Deltagarlista


Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: "Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling."

Frånvarolista, OM-touren Slag 2017


Tävlande8/522/519/614/828/811/9
1
Andemo, Ewa
     X     X


2
Andersson, Lars     X
     X


3Andersson, Lennart      X
4
Annell, Margareta

5
Annell, Peter

6
Bengtsson, Bo

7Berlin, Anders

8
Björkén, Arne

9
Blomfelt, Alf

10
Blomqvist, Leif

11
Brunn, Lars

12
Carlberg, Åke


      X
      X     X
13
Carlsson, Sven-Bertil


      X

14
Davidsson, Roine

15
Egnell, Lars-Olov    X

16
Eirefors, Lars
     X17
Ek, Hans

18
Ericson, Stefan

19
Eriksson, Arne

20
Eriksson, Leif

21
Forsman, Erik

22
Frank, Sture

23
Fredlund, Mattz

24
Fredlund, Nina     X
     X      X
      X
      X
25
Frohm, Olle     X     X
  
      X

26
Gejke, Lars

27
Gelin, Lars

28
Grönlund, Kristin

29
Gunstad, Stefan      X      X
30
Hagman, Per      X
31
Hallström, Claes

32
Hult, Roland

33
Hübinette, Margareta


      X


34
Jakobsson, Henry

35
Johansson, Georg

    X36
Johansson, Göte

37
Jägare, Alf

     X38
Knutsson, Barbro

39
Käll, Sone

40
Källman, Jan-Erik     X
41
Landqvist, Björn

42
Larsson, Leif

43
Larsson, Leif     X
44
Lidheim, Weine

45
Lindberg, Ing-Britt

46
Lindberg, Rolf

     X

     X
47
Lindblad, Anders

48
Lindblad, Isa

49
Lundberg, Anders

50
Lundberg, Rose-Marie

X
51
Lundeborg, Bengt

52
Lundquist, Lena

53
Lundqvist, Lars     X
     X


54
Nilsson, Bertil

55
Nilsson, Jan      X
56
Nordlindh, Anders

57
Norling, Solveig

58
Norling, Ulf

59
Nyberg, Christer

60
Ohlsson, Manne

61
Olsson, Lars-Olov

62
Oscarsson, Agne     
      X
63
Persson, Bengt

64
Persson, Sven-Åke

     X


65
Pettersson, Lars-Erik

66
Pettersson, Margita

67
Pettersson, Mats

68
Pettersson, Torsten
     X69
Plym Forsell, Lars


  

70
Rehnström, Ann

71
Ritscher, Barbro

72
Rönnberg, Kjell Arne
     X
      X
      X

73
Sahlström, Karin     X
74
Sahlström, Tommy

     X


75
Sandquist, Ann-Charlotte

76
Sandquist, Owe

77
Sawada, Fumihide

78
Schelin, Leif     X     X
79
Selhammer, Hans-Olov

80
Sjöberg, Brita

81
Sjölund, Ulf
     X82
Söderman, Georg

83
Tordbäck, Leif     X

      X
      X     X
84
Trotzig, Doris

    X85
Wahl, Göran


      X
       X
     X
86
Wahlquist, Ulf     X
      X
     X87
Wallén, Lamool

88
Wallgren, Kjell

89
Wedin, Kerstin

90
Wedin, Lennart

91
Werneholm, Roine
    X92
Wester, Olle
     X     X
93
Vesterlund, Mats

94
Wikman, Eino

95
Wikman, Eva

96
Wägner, Thomas

97
Wallin Åberg, Gun

98
Åberg, Torkel     X
    X
      X
      X      X
99
Åström, Bengt      X
100
Österberg, Gunnar

     X870
1123
1128
1141