Frånvaroanmälan/Deltagarlista 2019

Untitled Document
Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: "Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling."

Frånvarolista, OM-touren Slag 2019


Tävlande6/520/53/612/826/89/9
1Alm, Torbjörn

2Alm, Ingmar

3Andersson, Lars

4Annell, Peter

5Annell, Margareta

6Arvidsson, Monica

7Axelsson, Birger

8Bengtsson, Bo

9Berlin, Anders

10Bjurhall, Kerstin

11Björebäck, Winnie

12Björkén, Arne

13Blomqvist, Leif

14Blomqvist, Lars

15Brunn, Lars

16Carlberg, Åke

17Claesson, Lars-Åke

18Eirefors, Lars

19Ek, Hans

20Ericson, Stefan

21Eriksson, Ove

22Eriksson, Leif

23Eriksson, Arne

24Foxegård, Thomas

25Frank, Sture

26Fredlund, Mattz

27Frohm, Olle

28Gejke, LarsX
     X29Gelin, Lars

30Grönlund, Kristin

31Gunstad, Stefan


   

32Hagman, PerX

33Hallström, Claes

34Hertz, Olov

35Hult, RolandX
36Hübinette, Margareta

37Jacobsson, Else

38Johansson, Göte

39Johansson, Georg

40Karlsson, Per-Gunnar

41Knutsson, Barbro

42Kohlin, Sven-Erik

43Käll, Sone

44Källman, Jan-Erik

45Larsson, Leif

46Lidheim, Weine

47Lindberg, Rolf

48Lindberg, Ing-Britt

49Lindblad, Isa

50Lindblad, Anders

51Lundquist, Lena

52Lundqvist, Lars

53Neumann Andersson, Barbro

54Nilsson, Jan

55Nordlindh, Anders

56Norling, Ulf

57Norling, Solveig

58Nyberg, Christer

59Ohlsson, PeterX

60Olsson, Lars-Olov

61Persson, Sven-Åke

62Persson, Staffan

63
Persson, Göte

64
Persson, Carina

65
Persson, Bengt

66
Pettersson, Mats

67
Pettersson, Margita

68
Pettersson, Lars-Erik

69
Plym Forsell, Lars

70
Rinaldo, Svante

71
Ritscher, Barbro

72
Sahlström, Karin

73
Sandqvist, Owe

74
Sandqvist, Ann-Charlott

75
Sawada, Fumihide

76
Schelin, Leif

77
Schotte, Bo

78
Selhammer, Hans-Olov

79
Sjöberg, Brita

80
Sjölund, Ulf

81
Stubbendorff, Elisabeth

82
Söderman, Georg

83
Tordbäck, Leif

84
Trotzig, Doris

85
Vallén, Lamool

86
Wallgren, KjellX

87
Wedin, Lennart

88
Vesterlund, Mats

89
Wägner, Thomas

90
Åberg, Leif

91
Åström, Bengt

92
Österberg, GunnarX

93949596979899100870
1123
1128
1141