Seniorgolf UGF, seriespel och OM-golf

UGF har fått en ny uppdaterad och moderniserad hemsida Där finns information om den nyvalda seniorkommittén, seriespelet 2017, UGF:s OM-tävlingar mm

Här kommer ett antal länkar till sidor som kan vara intressanta:
Seniorkommittén
Seriespel 2017
Tävlingsprogram 2017


870
1123
1139