Seniorgolf UGF, seriespel och OM-golf 2019

UGF har fått en ny uppdaterad och moderniserad hemsida Där finns information om seniorkommittén, seriespelet 2019, UGF:s OM-tävlingar mm

Här kommer ett antal länkar till sidor som kan vara intressanta:
Seniorkommittén
Seriespel 2019
Tävlingsprogram 2019


870
1123
1139