Frånvaroanmälan/Deltagarlista 2020Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: 'Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.'

Frånvarolista, OM-touren Slag 2020

Uppdaterad 2020-04-21.
De som önskat golfbil är markerade med gul färg

Tävlande11/525/58/617/831/814/9
1Lars Gejke

2Göte Johansson

3Anders Lindelöf

4Bengt Persson

5Owe Sandquist

6Ingmar Alm

7Torbjörn Alm

8Margareta Annell

9Peter Annell

10Monica Arvidsson

11Bo Bengtsson

12Anders Berlin

13Kerstin Bjurhall

14Winnie Björebäck

15Arne Björkén

16Lars Blomqvist

17Leif Blomqvist

18Lars Brunn

19Åke Carlberg

20Lars Åke Claesson

21Roine Davidsson

22Lars Eirefors

23Hans Ek

24Stefan Ericson

25Arne Eriksson

26Fred Eriksson

27Jerker Eriksson

28Leif Eriksson

29Ove Eriksson

30Lars Plym Forsell

31Sture Frank

32Göran Garbergs

33Lars Gelin

34Kristin Grönlund

35Stefan Gunstad

36Tommy Gustafsson

37Claes Hagman

38Per Hagman

39Claes Hallström

40Olov Hertz

41Åke Hoverberg

42Roland Hult

43Else Jacobsson

44Henry Jakobsson

45Kjell Jansson

46Per Gunnar Karlsson

47Barbro Knutsson

48Sone Käll

49Björn Landqvist

50Leif Larsson

51Weine Lidheim

52Ing-Britt Lindberg

53Anders Lindblad

54Isa Lindblad

55Lena Lundquist

56Jan Nilsson

57Anders Nordlindh

58Solveig Norling

59Ulf Norling

60Christer Nyberg

61Per Arne Nygren

62Lars-Olov Olsson
63
Carina Persson

64
Göte Persson

65
Staffan Persson

66
Sven-Åke Persson

67
Lars-Erik Pettersson

68
Margita Pettersson

69
Mats Pettersson

70
Barbro Ritscher

71
Marie Ekberg Richter

72
Sven Richter

73
Karin Sahlström

74
Ann-Charlotte Sandquist

75
Fumihide Sawada

76
Leif Schelin

77
Bo Schotte

78
Stefan Selberg

79
Hans-Olov Selhammer

80
Brita Sjöberg

81
Ulf Sjölund

82
Georg Söderman

83
Doris Trotzig

84
Kenneth Turban

85
Ulf Wahlquist

86
Kjell Wallgren

87
Gun Wallin Åberg

88
Lennart Wedin

89
Mats Vesterlund

90
Thomas Wolf

91
Thomas Wägner

92
Bengt Åström

93
Gunnar Österberg

94


95


865
870
1123
1128
1141