Simulatorhall på Söderby

På Söderbys golfanläggning har vi en simulatorhall för träning under vintersäsongen. Simulatorhallen är nu stängd. Vi hänvisar till vår nya simulatorhall i GolfUppsalas Citybutik på Fyrislundsgatan 68.

 

865
867