9-rundan 2018 på Söderby

9-rundan är en tävling för medlemmar som vill lära sig mer om olika spelsätt och som vill tävla i golf under trivsamma former.


Tävlingen är öppen för GolfUppsalas damer och herrar (60+). Tävlingen är i första hand avsedd för 9-hålsmedlemmar, men vi kommer därutöver att ge alla andra (60+) möjlighet att delta.

Vi spelar på onsdagar, 5 gånger på våren och 4 gånger på hösten.

För deltagande krävs att du är medlem i GolfUppsala, har erlagt årsavgift för 2018 och betalar en anmälningsavgift på kr 275:-. Anmälan kan ske mellan 12/3 och 15/4.

9-rundan är fulltecknad !


För anmälan, tävlingsregler/speltillfällen, resultat, frånvaroanmälan mm, se menyerna till vänster!

Tävlingssekretariat:

Tävlingsledare: Per Olof Lindh, Ronny Jansson tillsammans med Maj Lindvall och Ingelie Jonsson
 Sekretariat: Lennart Freidenfelt, Lasse Sunnås


870
1123
1129