Damsektionen

Damsektionens verksamhet riktar sig till GolfUppsalas golfspelande kvinnor och har verksamhet på GolfUppsalas båda anläggningar- Edenhof och Söderby. Många aktiviteter samarrangeras dock. På grund av det rådande Coronaläget och sannolikheten för att detta blir mycket långvarigt, så har damsektionen på Edenhof och Söderby beslutat att vi inte kommer att anordna någon arrangerad damgolf i år utan att vi satsar på nästa år i stället då vi hoppas att livet har återgått till det normala.

870
1120