Damsektionen

Damsektionens verksamhet riktar sig till GolfUppsalas golfspelande kvinnor och har verksamhet på GolfUppsalas båda anläggningar- Edenhof och Söderby. Många aktiviteter samarrangeras dock under säsongen.
 

Damernas Upptakt  
Den 24 april (Prel.) på Söderby 

Upptaktstävlingen Den 5 maj på Edenhof 


Program 2019
kommer publiceras mitten av april 

Under damsektionens respektive sidor kan Ni tills vidare läsa vad som hände under året som varit.

870
1120