Damsektionen

Damsektionens verksamhet riktar sig till GolfUppsalas golfspelande kvinnor och har verksamhet på GolfUppsalas båda anläggningar- Edenhof och Söderby. Många aktiviteter samarrangeras dock under säsongen.

 

Dagens lunch på Söderby


870
1120