Tävlingsregler och speltillfällen för OM-touren Poäng

Vi spelar växelvis på 2 banor, totalt 6 deltävlingar med ”Kanonstart” kl 09.00.

Antal tävlande är begränsat till max 96 st (kan eventuellt utökas beroende på intresse) med högst Hcp 36,0.

För deltagande krävs, att man är 54-hålsmedlem och har erlagt årsavgift för 2019 och erlägger en anmälningsavgift på Kr 300, som gäller för samtliga 6 deltävlingar.

Spelprogram:

DatumBanaTävlingsledare
 13 maj Edenhof Bo Leo/Tommy Lindh
27 maj Söderby Bo Leo/Tommy Lindh
10 juni Edenhof Bo Leo/Tommy Lindh
19 aug
Söderby Bo Leo/Tommy Lindh
 2 sep
Edenhof Bo Leo/Tommy Lindh
16 sep Söderby Bo Leo/Tommy Lindh


Tävlingsbestämmelser

Alla hcp är uppdaterade enl. senaste registreringen i GIT. Var vänlig meddela vid start, om detta inte stämmer överens med uppgifterna på scorekortet.

Tees:
Söderby: Herrar/54Blå, Damer/48Grön
Edenhof: Herrar/54Blå, Damer/49Grön

Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt läkarintyg och det är inte tillåtet att transportera medtävlare och/eller dennes golfutrustning.

Det åligger varje spelare att kontrollera, inför varje deltävling, att en klubba är tillåten enligt reglerna. Regel 4 i Regelboken reglerar påföljd, om otillåten klubba använts eller bara medförts.

Scorekortet skall, efter varje tävling, omgående signeras och lämnas in till tävlingsledningen, som registrerar resultatet i GIT, där justering av hcp sker automatiskt.

Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.

Med anledning av sent inkomna återbud, kan vi tvingas ändra startordning för vissa deltagare, för att fylla ut till jämna ”4- bollar”, så att spelet flyter bättre.

Resultatredovisning:

Slutresultatet baseras på de 4 bästa deltävlingarna av totalt 6.

Ackumulerade poäng för 4 bästa deltävlingarna. Vid samma poäng gäller handicap.

För samtliga deltävlingar gäller att det endast får vara en spelare på varje placering. (Särskiljning ”Matematiska metoden” d.v.s., i första hand Spelhcp, i andra hand Sista 9, i tredje hand Sista 6, osv.)

Ett scratchpris, för bästa sammanlagda bruttoresultat delas ut av Söderby Golf AB.


Priser delas ut vid varje deltävling samt till de bästa spelarna totalt.
OBS! Pristagare skall personligen, eller genom närvarande ombud (i förväg utsett och meddelat till tävlingsledningen), hämta sitt pris vid samtliga prisutdelningar.


Tävlingsledningen

870
1123
1127
1130