Spelprogram och tävlingsregler, OM-touren Slag 2020.

Tävlingen är öppen för GolfUppsalas medlemmar Damer och Herrar 60+.
Den spelas i 2 klasser, A och B.
Deltagarantalet är begränsat till maximalt 96 deltagare.

Vi spelar totalt 6 deltävlingar med kanonstart kl 09.00, varav 3 på Söderby och 3 på Edenhof.

Från och med 1 mars i år uppdateras alla handicap enligt ett nytt Världshandicapsystem. Det innebär att alla handicap kommer att ändras och vi vet inte hur det slår, om vi får högre eller lägre handicap. Det innebär att man i år kan anmäla sig till OM-tävlingarna även om man får ett exakt handicap som är högre än 36,0.

För deltagande krävs, att man är medlem och har erlagt årsavgift för 2020 och erlägger en anmälningsavgift på 300 kr, som gäller för samtliga 6 deltävlingar. För medlemmar i kategori 6 till 10 tillkommer greenfeeavgift.

Spelprogram:

DatumBanaTävlingsledare
11 maj Söderby Bengt Persson, Lars Gejke
25 maj
Edenhof
Bengt Persson, Lars Gejke
  8 juni
SöderbyBengt Persson, Lars Gejke
17 aug
EdenhofBengt Persson, Lars Gejke
31 aug
SöderbyBengt Persson, Lars Gejke
 14 sepEdenhofBengt Persson, Lars Gejke


Tävlingsbestämmelser:

Alla hcp är uppdaterade enligt senaste registreringen i GIT. Var vänlig meddela vid start, om detta inte stämmer överens med uppgifterna på scorekortet.

De 4 bästa i en deltävling får förmånen att starta först på hål 1 i nästkommande deltävling.

Tees:
Söderby: Herrar/Guld60, Herrar 75+/Blå54, Damer och Herrar 80+/Grön48
Edenhof: Herrar/Guld59, Herrar 75+/Blå54, Damer och Herrar 80+ /Grön49

Klassindelning sker så att lika många deltagare spelar i A resp. B klassen. Deltagaren spelar i  tilldelad klass hela säsongen 

Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt läkarintyg och det är inte tillåtet att transportera medtävlare och/eller dennes golfutrustning.

Scorekortet skall, efter varje tävling, omgående signeras och lämnas in i läsbart skick till tävlingsledningen, som registrerar resultatet i GIT, där justering av hcp sker automatiskt.

Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via e-post i första hand, anmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.

Med anledning av sent inkomna återbud, kan vi tvingas ändra startordning för vissa deltagare, för att fylla ut till jämna ”4- bollar”, så att spelet flyter bättre.

Resultatredovisning:

Slutresultatet baseras på de 4 bästa deltävlingarna av totalt 6.

Ackumulerade nettoslag för de 4 bästa deltävlingarna. Vid samma nettoresultat gäller i första hand lägsta genomsnittliga shcp och i andra hand 3 bästa nettoscorerna.

För samtliga deltävlingar gäller att det endast får vara en spelare på varje placering. (Särskiljning sker enligt den ”Matematiska metoden”, dvs. i första hand Spelhcp, i andra hand sista 9, i tredje hand sista 6, osv.)

Ett scratchpris, för bästa sammanlagda bruttoresultat delas ut av Söderby Golf AB.

Priser delas ut till de bästa spelarna vid varje deltävling. Vi lottar även ut priser till deltagare som är kvar på prisutdelningen.

Vid avslutningsscramblen delas vandringspriser ut till årets segrare samt priser  till de 7 bästa spelarna totalt i varje klass 

OBS! Pristagare skall personligen, eller genom närvarande ombud (i förväg utsett och meddelat till tävlingsledningen), hämta sitt pris vid samtliga prisutdelningar.


Tävlingsledningen:
Bengt Persson 0736 10 88 98
Lars Gejke 0706 56 41 56


870
1123
1128
1140