Spelprogram och tävlingsregler, OM-touren Slag 2019.

Tävlingen är öppen för GolfUppsalas 54-hålsmedlemmar Damer och Herrar 60+.
Den spelas i 2 klasser, A och B.
Deltagarantalet är begränsat till max 96 deltagare med högst Hcp 36,0.

Vi spelar totalt 6 deltävlingar med kanonstart kl 09.00, varav 3 på Söderby och 3 på Edenhof .

För deltagande krävs, att man är 54-hålsmedlem och har erlagt årsavgift för 2019 och erlägger en anmälningsavgift på Kr 300, som gäller för samtliga 6 deltävlingar.

Spelprogram:

DatumBanaTävlingsledare
 6 maj Söderby Bengt Persson, Lars Gejke
20 maj
Edenhof
Bengt Persson, Lars Gejke
  3 juni
SöderbyBengt Persson, Lars Gejke
12 aug
EdenhofBengt Persson, Lars Gejke
26 aug
SöderbyBengt Persson, Lars Gejke
 9 sepEdenhofBengt Persson, Lars Gejke


Tävlingsbestämmelser:

Alla hcp är uppdaterade enl. senaste registreringen i GIT. Var vänlig meddela vid start, om detta inte stämmer överens med uppgifterna på scorekortet.

De 4 bästa i en deltävling får förmånen att starta först på hål 1 i nästkommande deltävling.

Tees:
Söderby: Herrar/Guld60, Herrar 75+/Blå54, Damer och Herrar 80+/Grön48
Edenhof: Herrar/Guld59, Herrar 75+/Blå54, Damer och Herrar 80+ /Grön49

Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt läkarintyg och det är inte tillåtet att transportera medtävlare och/eller dennes golfutrustning.

Det åligger varje spelare att kontrollera, inför varje deltävling, att en klubba är tillåten enligt reglerna. Regel 4 i Regelboken reglerar påföljd, om otillåten klubba använts eller bara medförts.

Scorekortet skall, efter varje tävling, omgående signeras och lämnas in till tävlingsledningen, som registrerar resultatet i GIT, där justering av hcp sker automatiskt.

Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.

Med anledning av sent inkomna återbud, kan vi tvingas ändra startordning för vissa deltagare, för att fylla ut till jämna ”4- bollar”, så att spelet flyter bättre.

Resultatredovisning:

Slutresultatet baseras på de 4 bästa deltävlingarna av totalt 6.

Ackumulerade nettoslag för de 4 bästa deltävlingarna. Vid samma nettoresultat gäller i första hand lägsta genomsnittliga shc och i andra hand 3 bästa nettoscorerna.

För samtliga deltävlingar gäller att det endast får vara en spelare på varje placering. (Särskiljning ”Matematiska metoden” d.v.s., i första hand Spelhcp, i andra hand Sista 9, i tredje hand Sista 6, osv.)

Ett scratchpris, för bästa sammanlagda bruttoresultat delas ut av Söderby Golf AB.


Priser delas ut vid varje deltävling samt till de bästa spelarna totalt.
OBS! Pristagare skall personligen, eller genom närvarande ombud (i förväg utsett och meddelat till tävlingsledningen), hämta sitt pris vid samtliga prisutdelningar.


Tävlingsledningen:
Bengt Persson 0736 10 88 98
Lars Gejke 0706 56 41 56


870
1123
1128
1140