Lokala regler Söderby 18


 Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

 

Vattenhinder (Regel 26)

a.    Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a.    Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

b.   MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.

c.    Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

d.   Myrstackar.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

a.    Stenar i bunkrar.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a.    Skydd av unga träd med stödpinne eller stödpinnar.

b.   Bänkar av sten och betongfundament med hålskiss och avståndsanvisningar i anslutning till alla tees.

c.    Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

d.   Belagda vägar/stigar.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.


Regel 18-2, 18-3 och 20-1 förändras enligt:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkören oavsiktligt flyttas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddie eller utrustning.

Bollen eller bollmarkören måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel gäller endast när spelarens boll eller bollmarkör ligger på green och förflyttningen är oavsiktlig.

Notering: Om det är konstaterat att spelarens boll på green flyttats av vind, vatten eller annan naturlig orsak ska bollen spelas från sitt nya läge. En bollmarkör som flyttats av samma orsak ska återplaceras.


PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag866
877
882