Greenfee Edenhof 9


  • Senior 120kr/dag
  • Junior 80kr/dag
9-hålsbanan har ingen tidsbokning utan där använder vi oss bara av bollränna.

 

Viktig information

 


866
897
900