Greenfee Edenhof 9


  • Senior 120kr/dag
  • Junior 80kr/dag
9-hålsbanan har ingen tidsbokning utan där använder vi oss bara av bollränna.


866
897
900