Tävlingsregler och speltillfällen

9-rundan genomförs på Söderbys utmärkta 9-hålsbana. Det är en tävling för klubbens damer och herrar (60+) som vill tävla i golf under trivsamma former. Vi har ingen handicapgräns för deltagande, men vid resultatberäkning är 36 högsta tillämpade handicap. Tävlingsresultat kan endast godkännas för de spelare som har exakt tävlingshandicap (ETH). För detta krävs minst fyra registrerade ronder under 2017 eller 2018.

SPELPROGRAM

Datum
        Spelform
   2 maj
        Texas scramble, med lottade lag
   9 maj
        Texas scramble, med lottade lag
 23 maj
         Singelspel, slaggolf
 30 maj
         Singelspel, poängbogey
 13 juni
         Texas scramble, med lottade lag (endast järnklubbor)

Sommaruppehåll

Datum
Spelform
 15 augTexas scramble, med lottade lag
 29 aug
Singelspel, slaggolf
 12 sep
 19 sep
Singelspel, poängbogey
Texas scramble, med lottade lag


* Spelformer

Texas scramble spelas som scramble. Alla i laget slår ut från Röd tee. Därefter väljs en boll med bästa läge varifrån hålet spelas vidare.
Den vars boll man väljer, står över andra slaget (gäller bara från tee). De övriga spelarna placerar sina bollar inom ett scorekort och slår sina slag. Därefter väljs boll med bästa läge på samma sätt som ovan och spelet går vidare tills någon spelare i laget har slagit bollen i hål. Då tar de övriga upp sin boll.
Men man måste välja minst 4 utslag från varje spelare i laget.

”Närmast hål tävling” på hål 3/12 vid varje speltillfälle.

Vi spelar på onsdagar enligt spelprogram med samling vid kiosken klockan 08.30 för utdelning av scorekort och genomgång av dagens tävling. Kanonstart sker klockan 09.00.

Pristagare skall själv, eller genom i förväg utsett och till tävlingsledningen meddelat ombud, vara med vid prisutdelningen. Den sker vid kiosken så snart resultaten är framräknade.

 

TÄVLINGSREGLER SINGELSPEL

  • Alla herrar oavsett ålder spelar ut från Gul tee och damer spelar ut från Röd tee.
  • Poängberäkning vid singelspel: 1:a=20p, 2:a=19 p, 3:a=18 p, 4:a=17, 5:a=16p, 6:a=15p, 7:a=14p, 8:a=13p, 9:a=12p, 10:a=11p, 11:a=10p, 12:a=9p, 13:e=8p, 14:e=7p, 15:e=6p, 16:e=5p, 17:e=4p, 18:e=3p, 19:e=2p, 20:e=1 poäng.
  • Vid lika score gäller, i första hand lägst spelhcp, i andra hand matematiska metoden (spelare med lägre bruttoresultat placeras före)
  • Scorekortet skall efter varje tävling omgående signeras och lämnas in till tävlingssekretariatet.
  • Vid singelspel (poängbogey, slaggolf): SHC enligt slopetabell.


Priser delas ut vid varje tävlingstillfälle.
Dessutom delas priser ut efter sammanlagt resultat på årets fyra singeltävlingar.


Tävlingssekretariat:

Tävlingsledare: Per Olof Lindh, Ronny Jansson tillsammans med Maj Lindvall och Ingelie Jonsson
Sekretariat: Lennart Freidenfelt, Lasse Sunnås

870
1123
1129
1132