Resultat på de 4 singeltävlingarna

De 15 bästa på varje singeltävling får poäng


För fullständig resultatlista, tryck på datum för tävlingen!

Plats Deltagare
23/5
30/5
29/8 12/9Total:
1


2


2


4


5


6


7


7


7


10


10


12


12


14


15


16


17


17


19


20


20


22


23


24


25


26


27


28


29


870
1123
1129
1134