Resultat

Första singeltävlingen, slaggolf, spelades den 23/5 i fint väder, men en kraftig blåst gjorde det ibland lite svårt för deltagarna

Dagens vinnare

Svante, L-G och Lennart

Singeltävlingarna

De 20 bästa på varje singeltävling får poäng

För fullständig resultatlista, tryck på datum för tävlingen!

Plats Deltagare
23/5
30/5
29/8 12/9Total:
1
Rinaldo Svante20


20
2
Bodin Lars-Gunnar19


19
3
Olsson Lennart18


18
4
Jonsson Ingelie17


17
5
Andersson Johnny16


16
6
Levander Kristina15


15
7
Johansson Marita14


14
8
Westberg Jan13


13
9
Gaines Ronald12


12
10
Molin Anders11


11
11
Wahlström Owe10


10
12
Andersson Kjell9


9
32
Freidenfelt Åsa-Britt8


8
14
Rehnström Ann7


7
15
Eriksson Nils-Magnus6


6
16
Sunnås Lars5


5
17
Hedberg Eva4


4
18
Hedlund Rolf3


3
19
Purra Anna-Lisa2


2
20
Lindh Per-Olof1


1
21


22


23


24


25


26


27


28


29


870
1123
1129
1134