Frånvaroanmälan/Deltagarlista, OM-touren Poäng

Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!


Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: "Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling."

Frånvarolista, OM-touren Poäng 2019

De som önskat golfbil är markerade med gul färg

Tävlande13/527/510/619/82/9 16/9
1Adolfsson, Lars

2Andersson, Anders

3Andersson, Johnny

4Andersson, Kjell

5Andersson, Thomas
XX


6Andersson, Torbjörn

X


7Blomquist, Sören

8Bodin, Lars-Gunnar

X


9Bohman, Ove


XX
10Broberg, Mats

11Carlsson, Jan-Åke

12Edvinsson, Roland
XX


13Engkvist, Lena

14Engkvist, Torbjörn

15Essen-Eggen von, Erikke

X


16Finn, BjörnX
17Freidenfelt, Lennart
X18Freidenfelt, Åsa-Britt
X19Gaines, Ronald

20Garbergs, Göran

21Gonzalez Cabrera, Antonio

22Grönvik, Tord
XX


23Hammarberg, Monica

24Hedlund, Rolf

X


25Hildorsson, Torbjörn

26Holmgren, Christina

X


27Holmgren, Robert

X


28Höglund, Christer

29Jakobsson, Henry

30Jansson, Göran

31Jansson, Ronny

32Johansson, BirgittaX
X


33Johansson, HåkanX
34Johansson, Jan

35Johansson, Rune
XX


36Jonsson, Ingelie

37Jägare, Alf

38Kampe, HedvigXXX


39Landqvist, Björn

40Larsson, Leif G

41 Larsson, Tomas

42 Leo, Bo

X


43 Lindelöf, Anders

44 Lindh, Per-OlofX
45 Lindh, Tommy

46 Lindström, Jan

47 Molin, Per-Olov
X48 Nordin, Sven

X


49 Nyberg, Jan

50 Olsson, Jörgen

51 Olsson, Lennart

52 Persson, Börje

53 Pettersson, Torsten

54 Purra, Anna-Lisa

55 Rehnström, AnnX
56 Sjödin, Reine

57 Strömberg, Peter

X


58 Sunnås, Lars
59 Söderlind, Christer

60 Turban, Kenneth

61 Ullman, Stefan

62 Wahlström, OweX
63 Wenngren, Anders
X64 Wester, Anders

65 Wester, Olle
X
66 Rollison, Britta

67Wikström BirgittaX
870
1123
1127
1131