Frånvaroanmälan/Deltagarlista, OM-touren Poäng

Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!


Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: "Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling."

Frånvarolista, OM-touren Poäng 2020


Uppdaterad 2020-04-21.
De som önskat golfbil är markerade med gul färg

Tävlande18/51/615/610/824/8
7/9
1Ronny Jansson

2Bo Leo

3Per-Olof Lindh
4Tommy Lindh
5Lars Adolfsson

6Johnny Andersson

7Thomas Andersson

8Torbjörn Andersson

9Sören Blomquist

10Lars-Gunnar Bodin

11Mats Broberg

12Jan-Åke Carlsson

13Roland Edvinsson

14Lena Engkvist

15Torbjörn Engkvist

16Erikke von Essen-Eggen

17Björn Finn

18Lennart Freidenfelt

19Åsa-Britt Freidenfelt

20Kerstin Gaines

21Ronald Gaines

22Antonio Gonzalez Cabrera

23Tord Grönvik

24Monica Hammarberg

25Rolf Hedlund

26Thorbjörn Hildorsson

27Christina Holmgren

28Robert Holmgren

29Christer Höglund

30Göran Jansson

31Birgitta Johansson

32Håkan Johansson

33Håkan Johansson

34Jan-Erik Johansson

35Rune Johansson

36Inger Juremalm

37Alf Jägare

38Göran Karlsson Lundberg

39Britt Kohlin

40Sven-Erik Kohlin

41
Leif Larsson

42
Tomas Larsson

43
Rolf Lindberg

44
Jan Lindström

45
Gunilla Lundberg

46
Ove Lundberg

47
Per-Olof Molin

48
Jan Nyberg

49
Lennart Olsson

50
Börje Persson

51
Torsten Pettersson

52
Anna-Lisa Purra

53
Ann Rehnström

54
Reine Sjödin

55
Inga-Lena Sporrong

56
Kjell Sporrong

57
Tommy Stensböll

58
Lars Sunnås

59
Christer Söderlind

60
Lars-Erik Söderström

61
Lotta Traore

62
Stefan Ullman

63
Owe Wahlström

64
Olle Wester

65
Ingemar Westermark

66
Håkan Widgren

67
Birgitta Wikström

68
Kjell Gunnar Östlund

69


70


870
1123
1127
1131