Frånvaroanmälan/Deltagarlista, OM-touren Poäng

Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!

Untitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled Document
Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: "Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling."

Frånvarolista, OM-touren Poäng 2019


Tävlande13/527/510/619/82/9 16/9
1Adolfsson, Lars

2Andersson, Anders

3Andersson, Johnny

4Andersson, Kjell

5Andersson, Thomas

6Andersson, Torbjörn

7Blomquist, Sören

8Bodin, Lars-Gunnar

9Bohman, Ove

10Broberg, Mats

11Carlsson, Jan-Åke

12Edvinsson, Roland

13Engkvist, Lena

14Engkvist, Torbjörn

15Essen-Eggen von, Erikke

16Finn, Björn

17Freidenfelt, Lennart

18Freidenfelt, Åsa-Britt

19Gaines, Ronald

20Garbergs, Göran

21Gonzalez Cabrera, Antonio

22Grönvik, Tord

23Hammarberg, Monica

24Hedlund, Rolf

25Hildorsson, Torbjörn

26Holmgren, Christina

27Holmgren, Robert

28Höglund, Christer

29Jakobsson, Henry

30Jansson, Göran

31Jansson, Ronny

32Johansson, Birgitta

33Johansson, Håkan

34Johansson, Jan

35Johansson, Rune

36Jonsson, Ingelie

37Jägare, Alf

38Kampe, Hedvig

39Landqvist, Björn

40Larsson, Leif G

41 Larsson, Tomas

42 Leo, Bo

43 Lindelöf, Anders

44 Lindh, Per-Olof

45 Lindh, Tommy

46 Lindström, Jan

47 Molin, Per-Olov

48 Nordin, Sven

49 Nyberg, Jan

50 Olsson, Jörgen

51 Olsson, Lennart

52 Persson, Börje

53 Pettersson, Torsten

54 Purra, Anna-Lisa

55 Rehnström, Ann

56 Sjödin, Reine

57 Strömberg, PeterX

58 Sunnås, Lars
59 Söderlind, Christer

60 Turban, Kenneth

61 Ullman, Stefan

62 Wahlström, Owe

63 Wenngren, Anders

64 Wester, Anders

65 Wester, Olle
X
870
1123
1127
1131