Frånvaroanmälan/Deltagarlista, OM-touren Poäng

Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!


Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: "Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling."

Frånvarolista, OM-touren Poäng 2020

De som önskat golfbil är markerade med gul färg

Tävlande18/51/615/610/824/8
7/9
1Ronny Jansson

2Bo Leo

3Per-Olof Lindh
4Tommy Lindh
5Lars Adolfsson

6Johnny Andersson

7Thomas Andersson

8Torbjörn Andersson

9Sören Blomquist

10Lars-Gunnar Bodin

11Mats Broberg

12Jan-Åke Carlsson

13Roland Edvinsson

14Lena Engkvist

15Torbjörn Engkvist

16Erikke von Essen-Eggen

17Björn Finn

18Lennart Freidenfelt

19Åsa-Britt Freidenfelt

20Kerstin Gaines

21Ronald Gaines

22Antonio Gonzalez Cabrera

23Tord Grönvik

24Monica Hammarberg

25Rolf Hedlund

26Thorbjörn Hildorsson

27Christer Höglund

28Göran Jansson

29Birgitta Johansson

30Håkan  Johansson

31Håkan Johansson

32Jan-Erik Johansson

33Rune Johansson

34Inger Juremalm

35Alf Jägare

36Göran Karlsson Lundberg

37Britt Kohlin

38Sven-Erik Kohlin

39Leif Larsson

40Tomas Larsson

41
Rolf Lindberg

42
Jan Lindström

43
Gunilla Lundberg

44
Ove Lundberg

45
Per-Olof Molin

46
Jan Nyberg

47
Lennart Olsson

48
Börje Persson

49
Torsten Pettersson

50
Anna-Lisa Purra

51
Ann Rehnström

52
Reine Sjödin

53
Inga-Lena Sporrong

54
Kjell Sporrong

55
Tommy Stensböll

56
Lars Sunnås

57
Christer Söderlind

58
Lars-Erik Söderström

59
Lotta Traore

60
Stefan Ullman

61
Owe Wahlström

62
Olle Wester
X
X

63
Håkan Widgren

64
Birgitta Wikström

65
Kjell Gunnar Östlund

66


67


68


69


70


870
1123
1127
1131