Lokala regler Edenhof 18

Lokala reglerna finns tillgängliga på klubbens hemsida och är anslagna på anslagstavlan i klubbhuset. Uppdaterade: 2017-07-09

Normal.dotm 0 0 1 598 3410 None 28 6 4187 12.1 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false

Vägar: Är att betrakta som oflyttbara hindrande föremål och regel 24-2 är tillämplig.

Stenar i bunker: Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

Avståndsmarkeringar: Avstånd till centrum av green

200 meter - Vit platta i mitten av fairway
150 meter - Gul platta i mitten av fairway och svart/gula pinnar vid sidan av fairway
100 meter - Röd platta i mitten av fairway och röda pinnar vid sidan av fairway

Avståndsmarkeringar: Alla avståndsmarkeringar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

Flaggplacering på green: Färgen på flaggan anger var på green hålet är beläget.

Bakre tredjedel av green - Vit flagga
Mittre tredjedelen av green - Gul flagga
Främre tredjedelen av green - Röd flagga

Markeringar: Följande markeringar gäller på banan:

Vit - Banans gräns
Gul - Vattenhinder
Röd - Sidovattenhinder
Blå - Mark under arbete (MUA)
Blå/Vit - Mark under arbete (MUA): Spel förbjudet

Oflyttbara hindrande föremål nära green: Spelaren får lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i dennes spellinje, om bollen ligger utanför green och ej i ett hinder och det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen skall lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) ej har det hindrande föremålet i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green.

Vattenhinder- och sidovattenhindersmarkeringarna: Är att betrakta som flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

Omarkerade vattenhinder: Omarkerade vattenhinder är att betrakta som sidovattenhinder.

Jordfasta stenar, berg i dagen: Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet (se regel 25-2) betraktas som mark under arbete, Regel 25-1 är tillämplig.

Skador i bunker: Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen får spelaren ta lättnad utan plikt., betraktas som mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig.

Skador i bunker som är tydligt igenkännbara som att ha orsakats av djurhovar är mark under arbetet. Regel 25-1b gäller. Inverkan av skador av djurhovar på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Nätet mellan hål 1 och hål 6: Är att betrakta som oflyttbart hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig.

Myrstackar - Spel förbjudet
Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.

Plikt: Matchspel - förlorat hål. Slagspel - två slag.

Elstängsel mot vildsvin: Är att betrakta som oflyttbart hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig. Lättnad medges då det råder störande inverkan för stans eller sving, dock ej då bollen ligger i ett vattenhinder. På hål 3 så markerar elstängslet banans gräns och därför ges ingen lättnad på detta hål.

Avståndsmätare tillåten: Spelaren får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. Regel 14-3 Anmärkning tillämpas.

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 förändras enligt:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkören oavsiktligt flyttas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddie eller utrustning.

Bollen eller bollmarkören måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel gäller endast när spelarens boll eller bollmarkör ligger på green och förflyttningen är oavsiktlig.

Notering: Om det är konstaterat att spelarens boll på green flyttats av vind, vatten eller annan naturlig orsak ska bollen spelas från sitt nya läge. En bollmarkör som flyttats av samma orsak ska återplaceras.866
884
891