Simulatorhallen samt gym på Söderby är abonnerad tor 7/4 kl 13-17