Greenfee Edenhofs 9-hålsbana

  • Senior 120kr/dag
  • Junior 80kr/dag

9-hålsbanan har ingen tidsbokning utan där använder vi oss bara av bollränna.

865
866
897
900