Söderbys 9-hålsbana

9-hålsbanan är en utomordentligt bra och väl underhållen nybörjar- och familjebana med relativt korta men utmanande hål. Vattenhinder, många bunkrar och ondulerade greener ger banan dess särskilda karaktär.

865
866
893