9-rundan 2021 på Söderby


Till alla deltagare i 9-rundan!

Coronaviruset har orsakat en omvälvande utveckling i hela världen och vi berörs alla av detta. Vi förstår att ni funderar på hur det blir med våra tävlingar i vår

9-rundan den 2/6 kommer alltså att kunna spelas, men spelformen blir Texas Scramble.


OM-sektionen har beslutat om följande avseende 9-rundan under resten av 2021:

  • Alla tävlingar spelas med kanonstart.
  • Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan. Ingen bestraffning eller annan påföljd får tilldelas sådan spelare.
  • Scorekorten hämtas och lämnas vid kiosken. När lagspel spelas (scramble) hämtas och lämnas scorekort av den som står först i laget (se startlista)
  • För att upprätta tävlingsreglerna måste alla ha en markör, och dessutom föra sin egen score.
  • Scorekorten ska signeras (utomhus!) och en av deltagarna i respektive boll lämnar alla 4 scorekorten till scorekortsfunktionären.
  • Prisutdelning sker utomhus, eller under välventilerat utrymme under tak (vid otjänlig väderlek).

9-rundan är en tävling för medlemmar som vill lära sig mer om olika spelsätt och som vill tävla i golf under trivsamma former.Tävlingen är öppen för GolfUppsalas damer och herrar (60+).

Vi spelar på onsdagar, 2 gånger på våren och 4 gånger på hösten.


För deltagande krävs att du är medlem i GolfUppsala, har erlagt årsavgift för 2021 och betalat en anmälningsavgift på kr 275:-

Antal tävlande är begränsat till max 56 (kan eventuellt utökas).

För anmälan, speltillfällen/tävlingsbestämmelser, resultat, frånvaroanmälan mm, se menyerna till vänster!

Tävlingsledning

Tävlingsledare: Per Olof Lindh, Ronny Jansson tillsammans med Maj Lindvall och Ingelie Jonsson.
Sekretariat: Lennart Freidenfelt, Lasse Sunnås och Lars-Gunnar Bodin.


865
870
1123
1129