Bra att veta om tävlingar

För alla oss medelgolfare som gärna tävlar men nöjer oss med klubbtävlingar finns en del krav, regler och förutsättningar som inte är helt välkända.

De viktigaste är

  • På GolfUppsala (Söderby & Edenhof) tillämpar vi SGF:s rekommendationer från Spel- och Tävlingshandboken.
  • På GolfUppsala (Söderby & Edenhof) tillämpar vi ETH (exakt tävlingshandicap) på klubbtävlingar.
  • I GolfUppsalas (Söderby & Edenhof) tävlingsbestämmelser framgår att anmälan är bindande.

Från och med säsongen 2015 tillämpar vi förskottsbetalning vid anmälan till alla våra tävlingar, det går alltså inte att anmäla sig utan att också betala. 

Om Du avanmäler dig innan amälningstiden utgång (oftast 5 dagar innan tävling) får du tillbaka hela summan. Gör du det 2 dagar innan får du tillbaka 50%. Gör du det senare får du det inte tillbaka avgiften. 

Detta har införts av 2 anledningar, delvis vill vi förenkla på tävlingsdagen för alla genom att slippa stå i kö och betala vilket är väldigt tidskrävande. Vi vill också försäkra oss om att folk verkligen kommer då manfallet ibland är ganska stort på tävligsdagen vilket skapar en massa extrajobb med omlottning av hela tävlingen. Vi vill inte heller blocka en massa tider för tävlingen om folk inte kommer vilket gör det svårare för övriga medlemmar att komma ut på banan under högattraktiva tider.

Återbetalning av startavgift

För att återfå inbetald tävlingsavgift vid avanmälan:

Maila namn och ditt kontonummer till: jenny.sundelin@golfuppsala.se

Anledningen att mat ingår i startavgiften på vissa tävlingar

Diskussionen runt att mat ingår i tävlingar finns det givetvis många olika åsikter om men anledningen att vi har det med på vissa tävlingar är att det är enda chansen att kunna hålla restaurangerna igång med bra service till både gäster och er medlemmar, om inte ni medlemmar supportar kiosken, shoppar och restauranger så finns det ingen möjlighet att hålla dessa öppnat. Speciellt tävlingsdagar som i huvudsak riktar sig till medlemmar vilket innebär att inga gäster kan boka tid och därmed inte äter i restaurangen. Vi har sett under åren att på tävlingsdagarna där inte mat ingår så äts det så lite i restaurangerna att vi i princip inte kan hålla öppet. 

Golfbil eller liknande

Under en golftävling är inte persontransportmedel tillåtna (se Spel- och Tävlingshandboken 6.1.4). Hemmaklubbens styrelse har möjlighet att ge tillstånd till användande av transportmedel under tävling. Detta tillstånd skall visas upp för tävlingsledningen i samband med att scorekortet hämtas. För att få ett sådant tillstånd, skall den som önskar använda transportmedel under tävling lämna en ansökan till styrelsen tillsammans med ett läkarintyg som styrker denna begäran.

Ansökan skickas till 

GolfUppsala AB 

Söderby Gård 
75591  Uppsala,

Märkes Jan Högström.

Val av Tee under tävling

Under förutsättning att tävlingsbestämmelserna medger val av tee enligt Spel- och Tävlingshandboken 5.1.15, är det möjligt att välja annan tee än den 'normala'.

  • Herrar och damer i handicapgrupp 1 kan välja vit resp blå tee och erhåller slag enligt slopetabellen motsvarande denna tee.
  • Herrar 75 år och äldre samt pojkar 12 år eller yngre med officiellt hcp har rätt att väja spel från grön tee. Antal slag framgår av slopetabellen.
  • Herrar oavsett ålder med stor funktionsnedsättning kan på hemmaklubben tillåtas att välja grön tee. För att få detta tillstånd skall ansökan tillsammans med läkarintyg lämnas till kubbens styrelse.

Vid de flesta av GolfUppsalas klubbtävlingar är det möjligt att välja tee enligt ovan, vilka framgår av tävlingsinformationen på golf.se

Man kan bli bestraffad för långsamt spel under tävling.

Det är inte tillåtet med någon längre rast under tävling. Det finns inte någon rättighet att ta paus under tävling, men om det inte påverkar spelordning och speltempo, är det OK att ta en kortare paus mellan hål 9 och 10.

Vi önskar alla en trevlig golfrunda.


Tävlingssektionen


865
870
980
981