Presentkort på Golfuppsala

Från och med säsongen 2022 kan du som kund köpa presentkortpå GolfUppsala på två sätt. Oavsett var du köper presentkorten kan du lösa indem i alla våra GolfUppsala butiker och alla presentkort är giltiga i två år.


Förutom att köpa traditionella presentkort i butikerna kanDu nu även köpa digitala presentkort som vi eller du kan maila till mottagaren.
801
1404