Ordningsregler och andra anvisningar

Speltid
Tänk på din bokade speltid och avsluta din speltid i tid så att
efterföljande spelare snabbt kan komma igång.

Skor
Tänk på att inte gå in med smutsiga skor så att vi inte får in
stenar och dylikt. Vänligen byt om till lämpliga skor så som
padelskor, tennisskor eller rena gympaskor.

Omklädningsrum och toalett
I klubbhuset finns omklädningsrum och toalett.

Vatten
Det finns nu en kran med dricksvatten utanför gymmet mittemot banorna

Lampor
Vid bana två finns ett elskåp. På elskåpet finns lysknappen. Tryck på den så lyser banorna upp under två timmar.

Avbokningsregler
Senast 3 timmar innan din bokade tid behöver du avboka i Sweetspot.


1355
1387