Tävlingsregler och speltillfällen för OM-touren Poäng

Vi spelar växelvis på 2 banor, totalt 6 deltävlingar med ”Kanonstart” kl. 09.00.

Antal tävlande är begränsat till maximalt 96 st. (kan eventuellt utökas beroende på intresse).

Alla handicap uppdateras enligt det nya Världshandicapsystemet (se Svenska Golfförbundet). Det innebär att man kan anmäla sig till OM-tävlingarna även om man har ett exakt handicap som är högre än 36,0.

För deltagande krävs, att man är medlem i GolfUppsala, har erlagt årsavgift för 2024 och har erlagt en anmälningsavgift på 400 kr, som gäller för samtliga deltävlingar.

Spelprogram:

DatumBanaTävlingsledare
Måndag 20 maj
EdenhofBo Leo/Tommy Lindh
Måndag   3 juni
Edenhof
Bo Leo/Tommy Lindh
Måndag 17 juniSöderbyBo Leo/Tommy Lindh
Måndag 12 aug Söderby Bo Leo/Tommy Lindh
Måndag 26 aug
Edenhof Bo Leo/Tommy Lindh
Måndag    9 sep Söderby Bo Leo/Tommy Lindh
Måndag  23 sepSöderbyAvslutnings-scramble


Tävlingsbestämmelser

Alla handicap är uppdaterade enligt senaste registreringen i GIT. Var vänlig meddela vid start, om detta inte stämmer överens med uppgifterna på scorekortet.

Tees:
Söderby: Herrar/54Blå, Damer/48Grön
Edenhof: Herrar/54Blå, Damer/49Grön

Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt läkarintyg och det är inte tillåtet att transportera medtävlare och/eller dennes golfutrustning.

Det åligger varje spelare att kontrollera, inför varje deltävling, att en klubba är tillåten enligt reglerna. Regel 4 i Regelboken reglerar påföljd, om otillåten klubba använts eller bara medförts.

Scorekortet skall, efter varje tävling, omgående signeras och lämnas in läsbart till tävlingsledningen, som registrerar resultatet i GIT. Justeringen av handicap sker sedan automatiskt i GIT.

Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag och via e-post i första hand) anmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.

Med anledning av sent inkomna återbud kan vi tvingas ändra startordning för vissa deltagare, för att fylla ut till jämna ”4- bollar” så att spelet flyter bättre.

Resultatredovisning:

Slutresultatet baseras på de 4 bästa deltävlingarna av totalt 6.

Ackumulerade poäng för 4 bästa deltävlingarna. Vid samma poäng gäller handicap.

För samtliga deltävlingar gäller att det endast får vara en spelare på varje placering. (Särskiljning sker enligt den ”Matematiska metoden”, dvs. i första hand Spelhandicap, i andra hand sista 9 hålen, i tredje hand sista 6 hålen, osv.)


Priser delas ut vid varje deltävling samt till de bästa spelarna totalt.
OBS! Pristagare skall personligen, eller genom närvarande ombud (i förväg utsett och meddelat till tävlingsledningen), hämta sitt pris vid samtliga prisutdelningar.


Tävlingsledningen

865
870
1123
1127
1130