Lokala regler söderbys 18-hålsbana

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

LOKALAREGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR  FÖR SÖDERBY GOLF

Golf spelas enligt gällande Reglerför Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 LOKALAREGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen.

 Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas och staketstolparnas bansidepunkter i marknivå.

 2. Pliktområden (Regel 17)

1. Det röda pliktområdet vänster sida om hål 4 som bara är definierat på en sida är oändligt.

3. Det röda pliktområdet,på höger sida om hål 10 som bara är definierat på en sida är oändligt.

2. Det röda pliktområdet vänster sida om hål 17 som bara är definierat på en sida är oändligt.

4. Alla omarkerade diken och dammar är rödmarkerade pliktområden.

 3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudzoner:

1. Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd   eller om ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

2. Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måstespelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2)

 4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blåpinnar med grön topp är en spelförbudszonsom ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonenmåste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

 b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

2.  Skydd av unga träd med stödpinne eller stödpinnar.

3. Bänkar av sten och betongfundament med hålskiss och avståndsanvisningar i anslutning till alla tees.

4. Belagda vägar/stigar.

 5.Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation meddelas genom personalen/tävlingsledningen med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepande signaler). Återupptagande av spelet meddelas även det av personalen/tävlingsledningen,med två signaler (upprepande gånger) Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.


TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 1. Tävlingshandicap

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha Tävlingshandicap.

 Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

 2. Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är redovisas på Min Golf. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Av anmälangörs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel-och tävlingshandboken 8.3.

 3. Handicapklasser

Klubbens tävlingar delas i regel in efter handicap i tre lika stora handicapklasser A-C. Information om klassindelningen framgår i tävlingsinbjudan.

 4. Tee

De tee som gäller framgår av tävlingsinformationen viaMin Golf.

5. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 6. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i receptionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat receptionen med båda fötterna.

 7. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 8. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 Beslutade av GolfUppsala 2019-04-18

 

865
866
877
882