OM-touren Poäng, 2021

Till alla deltagare i OM-touren Poäng! Coronaviruset har orsakat en omvälvande utveckling i hela världen och vi berörs alla av detta. Vi förstår att ni funderar på hur det blir med våra tävlingar i vår.


Detta innebär att vi kan spela vår första första deltävling den 14/6!
OM-sektionen har beslutat om följande avseende OM-tävlingarna under resten av 2021:
 • Alla tävlingar spelas med kanonstart.
 • Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan. Ingen bestraffning eller annan påföljd får tilldelas sådan spelare.
 • Scorekorten hämtas från scorekortsstället (placerat utomhus eller nära ytterdörren till klubbhuset)
 • För att upprätta tävlingsreglerna måste alla ha en markör, och dessutom föra sin egen score.
 • Scorekorten ska signeras (utomhus!) och en av deltagarna i respektive boll lämnar alla 4 scorekorten till scorekortsfunktionären.
 • Prisutdelning sker utomhus, eller under välventilerat utrymme under tak (vid otjänlig väderlek).

Tävlingen är öppen för Damer och Herrar 60+ i GolfUppsala
Vi spelar växelvis på 2 banor, Söderby och Edenhof, totalt 4 deltävlingar med ”Kanonstart” kl 09.00.Vad gäller för 2021?
 • Vi spelar 1 tävling på våren och 3 på hösten
 • Vi spelar endast poängbogey
 • Herrar spelar från Blå Tee och damer från Grön Tee på båda banorna
 • Ingen särskild poängberäkning, utan sammanlagda resultatet på de 3 bästa deltävlingarna
 • Vi öppnar för anmälningar mellan 5/3 och 15/4.
 • Man kan endast anmäla sig till en OM-tour (antingen poäng eller slag)
 • För att använda golfbil krävs läkarintyg
Antal tävlande är begränsat till max 96 st (kan eventuellt utökas).

För anmälan, tävlingsregler, resultat, frånvaroanmälan mm, se dessa menyer!

Vi spelar tillsammans med OM-touren Slag en avslutningsscramble på Söderby fredagen den 17 september. Därefter följer gemensam lunch med prisutdelning, om pandemin tillåter.
Mer info kommer så småningom.

Tävlingsledning:
Bo Leo Tommy Lindh


 

865
870
1123
1127