Handicapgaranti

Skulle du inte uppnå bibehållen/sänkning beroende på kort så erbjuder vi dig följande:

Kostnadsfritt deltaga i fem temakurser under efterföljande år (värde 500-750) Du behöver ha löst Klubbkortet för innevarande år för att nyttja detta.

Villkoret från tränarstaben är att du har deltagit i minst 4 temakurser under året, samt har minst 8 registrerade ronder i Min Golf.

De 10 medlemmar som sänker sig mest under året får attraktiva priser från klubben. (Gäller från hcp 36)

865
952
1025
1026