Spelprogram och Tävlingsbestämmelser

9-rundan genomförs som 18-håls tävling (2 x 9-hål) på Söderbys utmärkta 9-hålsbana. Det är en tävling för klubbens damer och herrar (60+) som vill tävla i golf under trivsamma former.
Tävlingsbestämmelser och handicapbestämmelser kommer att uppdateras efter den 1/3.

SPELPROGRAM

'
Datum
Slagspel (Spelform)
5 maj
Scramble (Texas) Inställd!
19 maj
Scramble (Texas) Inställd!
2 juni
Scramble (Texas) med lottade lag
16 juni
Scramble (Texas) med lottade lag

Sommaruppehåll

Datum
Slagspel (Spelform)
4 aug Scramble (Texas) med lottade lag
18 aug
Singel, Slaggolf Inställd pga vädret!
1 sep
Singel, Poängbogey
15 sep Scramble (Texas) med lottade lag, endast järnklubbor
22 sepSingel, slaggolf

Tävlingsbestämmelser
Vi spelar på onsdagar enligt ovan spelprogram, med samling vid kiosken klockan 08.30 för utdelning av scorekort och genomgång av dagens tävling. 'Kanonstart' sker klockan 09.00.

Alla Hcp är uppdaterade enl. senaste registreringen i GIT. Var vänlig meddela vid start, om detta inte
stämmer överens med uppgifterna på scorekortet.

Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt läkarintyg och det är inte tillåtet att transportera
medtävlande och/ eller dennes utrustning.

Det åligger varje spelare att kontrollera, inför varje deltävling, att klubborna är tillåtna enligt reglerna.
Regel 4 i Regelboken reglerar påföljd, om otillåten klubba använts eller bara medförts.

Scorekortet skall, efter varje tävling, omgående signeras och lämnas till Tävlingsledningen, som registrerar resultatet i GIT, där justering av Hcp sker automatiskt.

OBS! Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast söndag före tävlingsdag), via
E-post i första hand, föranmält sin frånvaro kan komma att uteslutas för deltagande till nästkommande deltävling.

Priser delas ut vid varje tävlingstillfälle.
Dessutom delas priser ut efter sammanlagt resultat på årets singeltävlingar.

OBS! Pristagare skall själv , eller genom i förväg utsett och till tävlingsledningen meddelat ombud, vara med vid prisutdelningen. Den sker vid kiosken så snart resultaten är framräknade.


Scramble (Texas)

Alla i laget slår ut från Röd tee. Därefter väljs en boll med bästa läge varifrån hålet spelas vidare.
De övriga spelarna placerar sina bollar inom ett scorekort och slår sina slag. Därefter väljs boll med bästa läge på samma sätt som ovan och spelet går vidare tills någon spelare i laget har slagit bollen i hål. Då tar de övriga upp sin boll. Vid ofullständiga lag, se regel 5.2.3.3, Anm 1 & 2 i Tävlingshandboken.

OBS! Varje spelare i laget måste välja minst4 (fyra) utslag från tee (markeras på Scorekortet).

Singel

Herrar, oavsett ålder, spelar ut från Gul tee och damer spelar ut från Röd tee.

Poängberäkning vid singelspel: 1:a=20p, 2:a=19p, 3:a=18p, 4:a=17p, 5:a=16p, 6:a=15p, 7:a=14p, 8:a=13p, 9:a=12p, 10:a=11p, 11:a=10p, 12:a=9p, 13:e=8p, 14:e=7p, 15:e=6p, 16:e=5p, 17:e=4p, 18:e=3p, 19:e=2p, 20:e=1 poäng.

Vid lika resultat gäller, i första hand, lägst Spelhcp, i andra hand, matematiska metoden (sista 9, sista 6,)
Spelhandicap (Shcp) enligt gällande Slopetabell.

”Närmast hål tävling” på hål 3 &12 vid varje singeltävling.


Tävlingsledning

Tävlingsledare: Per Olof Lindh, Ronny Jansson tillsammans med Maj Lindvall och Ingelie Jonsson.
Sekretariat: Lennart Freidenfelt, Lasse Sunnås och Lars-Gunnar Bodin.

865
870
1123
1129
1132