Tävlingsregler och speltillfällen för 9-rundan

9-rundan genomförs som 18-håls tävling (2 x 9-hål) på Söderbys utmärkta 9-hålsbana. Det är en tävling för klubbens damer 55+ och herrar 60+ som vill tävla i golf under trivsamma former.

SPELPROGRAM

Datum
24 april
Slagspel (Spelform)
INSTÄLLD 
 08 majINSTÄLLD
 22 majSingel Slaggolf
 05 juni
Singel Poängbogey
 12 juni
Scramble (Texas) med lottade lag

Sommaruppehåll

Datum
Slagspel (Spelform)
 14 aug Scramble (Texas) med lottade lag
 28 aug
Singel, Slaggolf 
 11 sep
Singel, Poängbogey
 18 sep Scramble (Texas) med lottade lag, endast järnklubborTävlingsregler
Vi spelar på onsdagar enligt ovan spelprogram, med samling vid kiosken klockan 08.30 för utdelning av scorekort och genomgång av dagens tävling. 'Kanonstart' sker klockan 09.00.

Alla Hcp är uppdaterade enl. senaste registreringen i GIT. Var vänlig meddela vid start, om detta inte
stämmer överens med uppgifterna på scorekortet.

Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt läkarintyg och det är inte tillåtet att transportera
medtävlande och/ eller dennes utrustning.

Det åligger varje spelare att kontrollera, inför varje deltävling, att klubborna är tillåtna enligt reglerna.
Regel 4 i Regelboken reglerar påföljd, om otillåten klubba använts eller bara medförts.

Scorekortet skall, efter varje tävling, omgående signeras och lämnas till Tävlingsledningen, som registrerar resultatet i GIT, där justering av Hcp sker automatiskt.

OBS! Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast söndag före tävlingsdag), via
E-post i första hand, föranmält sin frånvaro kan komma att uteslutas från deltagande till nästkommande deltävling.

Priser delas ut vid varje tävlingstillfälle.
Dessutom delas priser ut efter sammanlagt resultat på årets singeltävlingar.

OBS! Pristagare skall själv, eller genom i förväg utsett och till tävlingsledningen meddelat ombud, vara med vid prisutdelningen. Den sker vid kiosken så snart resultaten är framräknade.


Scramble (Texas)

Alla i laget slår ut från Röd tee. Därefter väljs en boll med bästa läge varifrån hålet spelas vidare.
De övriga spelarna placerar sina bollar inom ett scorekort och slår sina slag. Därefter väljs boll med bästa läge på samma sätt som ovan och spelet går vidare tills någon spelare i laget har slagit bollen i hål. Då tar de övriga upp sin boll. Vid ofullständiga lag, se regel 5.2.3.3, Anm 1 & 2 i Tävlingshandboken.

OBS! Varje spelare i laget måste ha minst 4 (fyra) utslag från tee (markeras på Scorekortet).

Singel

Herrar, oavsett ålder, spelar ut från Gul tee och damer spelar ut från Röd tee.

Poängberäkning vid singelspel: 1:a=20p, 2:a=19p, 3:a=18p, 4:a=17p, 5:a=16p, 6:a=15p, 7:a=14p, 8:a=13p, 9:a=12p, 10:a=11p, 11:a=10p, 12:a=9p, 13:e=8p, 14:e=7p, 15:e=6p, 16:e=5p, 17:e=4p, 18:e=3p, 19:e=2p, 20:e=1 poäng.

Vid lika resultat gäller, i första hand, lägst Spelhcp, i andra hand, matematiska metoden (sista 9, sista 6,)
Spelhandicap (Shcp) enligt gällande Slopetabell.

”Närmast hål tävling” på hål 3 &12 vid varje singeltävling.


Tävlingsledning

Tävlingsledare: Ronny Jansson och Per Olof Lindh,
Sekretariat: Lennart Freidenfelt och Lasse Sunnås.

865
870
1123
1129
1132