Edenhofs 9-hålsbana

Banan fick under 2005 en ny sträckning och riktiga greener med bevattning samt greenbunkrar. Under våren 2009 så fick banan även en slope. 9-hålsbanan har ingen tidsbokning utan där använder vi oss bara av bollränna.


865
866
897