Medlemsinformation

Tidigare har vi haft två större utgåvor av nyhetsbrevet där vi informerar om nuläget, framtiden och en sammanställning av säsongen som varit men nytt för 2022 är att det även kommer att skickas ut månadsbrev (med start den 15 januari) Dagsfärsk information finner Ni i huvudsak på GolfUppsalas Facebook sida samt i nyhetsarkivet på hemsidan. Månads- och säsongsbreven kommer som tidigare att arkiveras på hemsidan.

865
870
1119