Tävlingar på Söderby och Edenhof

Sedan 1 mars 2021 avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Tills vidare är SGF:s starka rekommendation därför att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott (se nedan). GolfUppsala följer SGF´s rekommendationer och avvaktar med tävlandet tills det rådande läget är mer stabilt.

 

GolfUppsala erbjuder medlemmar, gäster och företag många olika alternativ för tävlingar

Vi försöker att fördela tävlingarna mellan Edenhof och Söderby, så att det alltid är tillgängligt på någon av banorna för våra medlemmar.


Tävlingsansvarig och kontaktman för GolfUppsala/Söderby

Jan Högström
073-333 59 77
018-430 19 77
jan@soderbygolf.se

 

Tävlingsansvarig och kontaktman för GolfUppsala/Edenhof

Johan Ahlén
070-725 19 07
018-33 41 85
johan.ahlen@golfuppsala.se

 

Tävlingsprogram och andra arrangemang kommer att redovisas i menyerna till vänster!


865
870
980