Tävlingsregler och speltillfällen för OM-touren Slag 2023

Tävlingen är öppen för GolfUppsalas medlemmar Damer 55+ och Herrar 60+.
Den spelas i 2 klasser, A och B.
Deltagarantalet är begränsat till maximalt 96 deltagare.

Vi spelar totalt 6 deltävlingar med kanonstart kl. 09.00, 3 på Söderby och 3 på Edenhof.

Alla handicap enligt det nya Världshandicapsystemet. Det innebär att man kan anmäla sig till OM-tävlingarna även om man har ett exakt handicap som är högre än 36,0.

För deltagande krävs, att man är medlem och har erlagt årsavgift för 2023 och har erlagt en anmälningsavgift på 300 kr, som gäller för samtliga 6 deltävlingar. För medlemmar i kategori 6 till 10 tillkommer greenfeeavgift.

Spelprogram:

DatumBanaTävlingsledare
22 majSöderby
Bengt Åström, Lars Brunn
 5 juni
Edenhof
Bengt Åström, Lars Brunn
19 juni
SöderbyBengt Åström, Lars Brunn
14 aug
EdenhofBengt Åström, Lars Brunn
28 aug
SöderbyBengt Åström, Lars Brunn
11 sepEdenhofBengt Åström, Lars Brunn
21 sepEdenhofAvslutnings-scramble

Tävlingsbestämmelser:

Alla handicap är uppdaterade enligt senaste registreringen i GIT. Var vänlig meddela vid start, om detta inte stämmer överens med uppgifterna på scorekortet.

De 4 bästa i en deltävling får förmånen att starta först på hål 1 i nästkommande deltävling.

Tees:
Söderby: Herrar Blå54, Damer Grön48
Edenhof: Herrar Blå54, Damer Grön49

Klassindelning sker så att lika många deltagare spelar i A respektive B klassen. Deltagaren spelar i tilldelad klass hela säsongen

Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt läkarintyg och det är inte tillåtet att transportera medtävlare och/eller dennes golfutrustning.

Scorekortet skall, efter varje tävling, omgående signeras och lämnas in i läsbart skick till tävlingsledningen, som registrerar resultatet i GIT. Därefter sker justering av handicap automatiskt i GIT.

Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag via e-post i första hand), anmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.

Med anledning av sent inkomna återbud kan vi tvingas ändra startordning för vissa deltagare, för att fylla ut till jämna ”4- bollar” så att spelet flyter bättre.

Resultatredovisning:

Slutresultatet baseras på de 4 bästa deltävlingarna av totalt 6.

Ackumulerade nettoslag för de 4 bästa deltävlingarna. Vid samma nettoresultat gäller i första hand lägsta genomsnittliga spelhandcap och i andra hand 3 bästa nettoscorerna.

För samtliga deltävlingar gäller att det endast får vara en spelare på varje placering. (Särskiljning sker enligt den ”Matematiska metoden”, dvs. i första hand Spelhandicap, i andra hand sista 9 hålen, i tredje hand sista 6 hålen, osv.)

Ett scratchpris, för bästa sammanlagda bruttoresultat delas ut av Söderby Golf AB.

 

Priser delas ut till de bästa spelarna vid varje deltävling. Vi lottar även ut priser till deltagare som är kvar på prisutdelningen.

Vid avslutningsscramblen torsdagen 21/9 delas vandringspriser ut till årets segrare samt priser till de bästa spelarna totalt i varje klass,

OBS! Pristagare skall personligen, eller genom närvarande ombud (i förväg utsett och meddelat till tävlingsledningen), hämta sitt pris vid samtliga prisutdelningar.


Tävlingsledningen:
Bengt Åström 070-556 26 51
Lars Brunn 072-201 10 21


865
870
1123
1128
1140