Anmäl frånvaro i god tid!


Eftersom vi som regel lottar på söndagar är det bra att vi då vet om du inte kan delta påföljande onsdag.

Skicka in din frånvaroanmälan via e-post.Klicka på denna symbol >>

Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!

OBS! Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast söndag före tävlingsdag), via
E-post i första hand, föranmält sin frånvaro kan komma att uteslutas från deltagande i nästkommande deltävling.


865
870
1123
1129
1136