Frånvaroanmälan/Deltagarlista

Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!

Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: 'Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.'
Untitled Document

Frånvarolista, OM-touren Slag 2021

Uppdaterad 2021-04-21

De som önskat golfbil är markerade med gul färg


Tävlande24/57/6
21/69/823/8
6/9
1Alm, Ingmar

2Alm, TorbjörnI

3Annell, MargaretaN
4Annell, PeterS

5Arvidsson, MonicaT

6Bengtsson, BoÄ

7Berlin, AndersL

8Bjurhall, KerstinL

9Björebäck, WinnieD

10Björkén, Arne!

11Blomqvist, Lars

12Blomqvist, Leif

13Brunn, Lars

14Carlberg, Åke

15Claesson, Lars-Åke

16Dahlén, Anders

17Davidsson, Roine

18Eirefors, Lars

19Ek, Hans

20Ekberg-Richter, Marie

21Ericson, Stefan

22Eriksson, Arne

23Eriksson, Fred

24Eriksson, Jerker

25Eriksson, Leif

26Eriksson, Ove

27Frank, Sture

28Garbergs, Göran

29Gejke, Lars

30Gelin, Lars

31Grönlund, Kristin

32Gunstad, Stefan

33Gustavsson, Tommy

34Hagman, Claes

35Hagman, Per

36Hallström, Claes

37Hammarberg, Lennart

38Hertz, Olov

39Hoverberg, Åke

40Hult, Roland

41Jacobsson, Else

42 Jakobsson, Henry

43 Jansson, Kjell

44 Johansson, Göte

45 Karlsson, Per-Gunnar

46 Knutsson, Barbro

47 Käll, Sone

48 Landqvist, Björn

49 Larsson, Leif

50 Lidheim, Weine

51 Lindberg, Ing-Britt

52 Lindblad, Anders

53 Lindblad, Isa

54 Lindelöf, Anders

55 Lindelöf, Marithe

56 Lundquist, Lena

57 Nordlindh, Anders

58 Norling, Solveig

59 Norling, Ulf

60 Nyberg, Christer

61 Olsson, Lars-Olov

62 Persson, Bengt

63 Persson, Carina

64 Persson, Göte

65 Persson, Staffan

66 Persson, Sven-Åke

67 Pettersson, Lars-Erik

68 Pettersson, Margita

69 Pettersson, Mats

70 Plym Forsell, Lars

71 Richter, Sven

72 Ritscher, Barbro

73 Sahlström, Karin

74 Sandqvist, Ann-Charlott

75 Sandqvist, Owe

76 Sawada, Fumihide

77 Schelin, Leif

78 Schotte, Bo

79 Selberg, Stefan

80 Selhammer, Hans-Olov

81 Sembrant, Marianne

82 Sjöberg, Brita

83 Sjölund, Ulf

84 Stubbendorff, Elisabeth

85 Söderman, Georg

86 Trotzig, Doris

87 Turban, Kenneth

88 Vesterlund, Mats

89 Wahlquist, Ulf

90 Wallgren, Kjell

91 Wallin Åberg, Gun

92 Wedin, Lennart

93 Wolf, Tomas

94 Wägner, Thomas

95 Åström, Bengt

96 Österberg, Gunnar

865
870
1123
1128
1383