Frånvaroanmälan/Deltagarlista

Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!

Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: 'Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.'
Untitled Document

Frånvaro / Anmälningslista, OM-touren Slag 2024


Uppdaterad 2024-03-07


De som önskat golfbil är markerade med gul färg


Tävlande13/527/510/65/819/82/9
1Lars Brunn

2Göte Johansson

3Isa Lindblad

4Anders Lindelöf

5Bengt Åström

6Ingmar Alm

7Torbjörn Alm

8Ann-Charlott Adolfsson

9Lars Adolfsson

10Ewa Andemo

11Eva Berthagen

12Lars Andersson

13Reidar Andersson

14Ulf Andersson

15Margareta Annell

16Peter Annell

17Barbro Arvidsson

18Monica Arvidsson

19Stigge Bardén

20Bo Bengtsson

21Anders Berlin

22Kerstin Bjurhall

23Marie Blomberg

24Lars Blomqvist

25Leif  Blomqvist

26Åke Carlberg

27Lars Åke Claesson

28Anders Dahlén

29Thomas Dannfors

30Thomas Ebbersten

31Roine Davidsson

32Hans  Ek

33Janne Eklund

34Arne Eriksson

35Fred Eriksson

36Leif Eriksson

37Ove Eriksson

38Mats Eriksson

39Roger Fredlund

40Bror Friberg

41Göran Garbergs

42Lars Gelin

43Stefan Gunstad

44Tommy Gustafsson

45Manfred Gyger

46Claes Hagman

47Per Hagman

48Olov Hertz

49Roland Hult

50Henry Jakobsson

51Else Jacobsson

52Kjell Jansson

53Stefan Johansson

54Kari Kananen

55Per Gunnar Karlsson

56Barbro Knutsson

57Helene Kolström

58Sone Käll

59Björn Landqvist

60Leif Larsson

61Tomas Larsson

62Ing-Britt Lindberg

63Anders Lindblad

64Marithe Lindelöf

65Ove Lundberg

66Christer Nyberg

67Peter Ohlsson

68Bengt Persson

69Göte Persson

70Staffan Persson

71Sven-Åke Persson

72Mats Pettersson

73Anna Quennerstedt

74Barbro Ritscher

75Karin Sahlström

76Thomas Sandebert

77Leif Schelin

78Bo Schotte

79Stefan Selberg

80Hans-Olov Selhammer

81Marianne  Sembrant

82Brita Sjöberg

83Elisabeth Stubbendorff

84Åke Swahn

85Örjan Sving

86Christer Söderlind

87Christina Ternström

88Doris Trotzig

89Kenneth Turban

90Stefan Ullman

91Ulf Wahlquist

92Lennart Wedin

93Mats Vesterlund

94Thomas Wolf

95Jill Åhman Persson

96Gunnar Österberg

865
870
1123
1128
1383