Frånvaroanmälan/Deltagarlista

Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!

Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: 'Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.'
Untitled Document

Frånvaro / Anmälningslista, OM-touren Slag 2023


Uppdaterad 2023-03-20

De som önskat golfbil är markerade med gul färg


Tävlande22/55/619/614/828/811/9
1Lars Brunn

2Göte Johansson
X3Isa Lindblad

4Anders Lindelöf

5Bengt Åström

6Ingmar Alm

7Torbjörn Alm

8Ewa Andemo

9Lars Andersson
X10Margareta Annell

11Peter Annell

12Monica Arvidsson

13Bo Bengtsson

X


14Anders Berlin

15Kerstin Bjurhall

16Marie Blomberg

17Lars Blomqvist

18Leif BlomqvistX
19Michael BrännvallXX20Lars Åke Claesson

21Anders Dahlén

22Thomas Ebbersten

23Roine Davidsson

24Hans Ek

25Janne Eklund

26Arne Eriksson

27Fred Eriksson

28Leif Eriksson

29Ove Eriksson

30Mats Eriksson
X31Roger Fredlund

32Bror Friberg

33Lars Gelin

34Folke Grönlund

35Stefan Gunstad

36Tommy Gustafsson

37Claes Hagman

38Per Hagman

X


39Lennart Hammarberg

40Olov Hertz

41Roland Hult
X42Henry Jakobsson

43Else Jacobsson

44Kjell Jansson

45Paula Järphagen

46Kari Kananen        X
47Per Gunnar Karlsson

48Barbro KnutssonX
49Helene Kolström

50Sone Käll

51Björn Landqvist

52Leif Larsson

53Tomas Larsson

54Christer Nyberg        X
55Ing-Britt Lindberg

56Anders Lindblad

57Marithe Lindelöf

58Ove Lundberg

59Anders Nordlindh

60Peter Ohlsson

61Lars-Olov Olsson
X62Bengt Persson
X63Göte Persson

64Staffan Persson

65Sven-Åke Persson

66Jan Pettersson

67Lars-Erik Pettersson XX68Leif Ragnarsson
X69Christer Rahn

70Barbro Ritscher
       X71Marie Ekberg Richter

72Sven Richter

73Karin Sahlström

74Ann-Charlott Sandqvist

75Fumihide Sawada

76Leif Schelin

77Bo Schotte

78Stefan Selberg

79Hans-Olov Selhammer

80Marianne Sembrant

81Brita Sjöberg

82Ulf Sjölund

83Elisabeth Stubbendorff

84Rolf Sundbom

85Örjan Sving

86Georg Söderman

87Doris Trotzig

88Kenneth Turban

89Stefan Ullman

90Ulf Wahlquist

91Lennart Wedin

92Mats Vesterlund

93Thomas Wolf

94Jill Åhman Persson

95Gunnar Österberg

96Anna Quennerstedt

865
870
1123
1128
1383