Frånvaroanmälan/Deltagarlista

Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!

Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: 'Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.'
Untitled Document

Frånvaro / Anmälningslista, OM-touren Slag 2023


Uppdaterad 2023-03-20

De som önskat golfbil är markerade med gul färg


Tävlande22/55/619/628/814/8: Flyttad till den 4/911/9
1Lars Brunn

2Göte Johansson
X3Isa Lindblad


X

4Anders Lindelöf

X

5Bengt Åström

6Ingmar Alm

7Torbjörn Alm

8Ewa Andemo

9Lars Andersson
X10Margareta Annell

11Peter Annell

12Monica Arvidsson

13Bo Bengtsson

X


14Anders Berlin

15Kerstin Bjurhall

16Marie Blomberg

17Lars Blomqvist

18Leif BlomqvistX
19Michael BrännvallXXX


20Lars Åke Claesson


X

21Anders Dahlén

22Thomas Ebbersten

23Roine Davidsson

24Hans Ek

25Janne Eklund

26Arne Eriksson

27Fred Eriksson


X

28Leif Eriksson

29Ove Eriksson
30Mats Eriksson
X31Roger Fredlund

X


32Bror Friberg

X


33Lars Gelin

34Folke Grönlund


X

35Stefan Gunstad

X


36Tommy Gustafsson

37Claes Hagman

38Per Hagman

X


39Lennart Hammarberg

40Olov Hertz

41Roland Hult
X42Henry Jakobsson

43Else Jacobsson

44Kjell Jansson

45Paula Järphagen

XX

46Kari Kananen X
47Per Gunnar Karlsson

48Barbro KnutssonX
XX

49Helene Kolström

50Sone Käll

51Björn Landqvist

52Leif Larsson

53Tomas Larsson

54Christer Nyberg X
55Ing-Britt Lindberg

56Anders Lindblad


X

57Marithe Lindelöf

X

58Ove Lundberg

59Anders Nordlindh

60Peter Ohlsson

61Lars-Olov Olsson
X62Bengt Persson
X63Göte Persson

64Staffan Persson

65Sven-Åke Persson

66Jan Pettersson

67Lars-Erik Pettersson X XXX

68Leif Ragnarsson
X69Christer Rahn

70Barbro Ritscher
X71Marie Ekberg Richter

72Sven Richter

73Karin Sahlström

74Ann-Charlott Sandqvist

75Fumihide Sawada

76Leif Schelin

77Bo Schotte

78Stefan Selberg

79Hans-Olov Selhammer

80Marianne Sembrant


X

81Brita Sjöberg

82Ulf Sjölund

83Elisabeth Stubbendorff

84Rolf Sundbom

85Örjan Sving

86Georg Söderman


X

87Doris Trotzig

X


88Kenneth Turban

X


89Stefan Ullman

90Ulf Wahlquist

91Lennart Wedin

92Mats Vesterlund

93Thomas Wolf

XX

94Jill Åhman Persson

95Gunnar Österberg

96Anna Quennerstedt

X


865
870
1123
1128
1383