Frånvaroanmälan/Deltagarlista

Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!

Untitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentVi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: 'Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.'
Untitled Document

Frånvarolista, OM-touren Poäng 2023

De som önskat golfbil är markerade med gul färgTävlande15/529/5
12/67/821/8
4/9
1Adolfsson, Ann-Charlott
X2Adolfsson, Lars

3Andersson, Johnny

4Andersson, Torbjörn

X


5Arnell, Åke

6Axelsson, Birger

7Axelsson, TorbjörnX
8Backström, Tomas
X9Backström, Torbjörn
X10Bardén, Stigge

11Blomquist, Sören

12Bodin, Lars-Gunnar
X13Brokmar, Peter

14Carlsson, Jan-Åke

15Carlsson Lundberg, Göran

X


16Dannfors, Thomas

17Edvinsson, Roland

X


18Emtner, MorganXX19Engkvist, Lena

20Engkvist, Torbjörn

21Eriksson, Jerker

22Freidenfelt, LennartX
23Freidenfelt, Åsa-Britt

24Gaines, Kerstin

25Gaines, Ronald

26Garbergs, Göran

27Gejke, Lars

28Gonzalez Cabrera, Antonio

29Grönvik, Tord

30Gullers, Pia

X


31Gustafsson, Jörgen

32Hammarberg, Monica

33Hedlund, RolfX
34Hildorsson, Torbjörn

35Holmgren, Christina
X36Holmgren, Robert

37Jansson, Ronny

38Johansson, Håkan

39Juremalm, Inger

40Jägare, Alf
X41Källman, Jan-Erik

42Leo, BoX
43Lidheim, Weine

44Lindberg, Jan

45Lindh, Tommy

46Lindh, Per-Olof

47Lindström, Anette

48Lindström, Peter

49Lundberg, Gunilla

X


50Molin, Per-Olov

51Nelin, Eva
X52Nordin, KarinXXXXXX
53Nordin, HansX
54Nyberg, Jan55Olofsson, Rolf
X
X56Olsson, Lennart

57Persson, BörjeX
58Pettersson, Lennart

59Rasmundson, Kjell

60Rastin, Kambakhsh

61Rehnström, Ann

62Rollison, Britta

63Rydåker, Per
64Sandqvist, Owe

65Schenholm, ChristerX
66Segerström, Torbjörn

67Sjödin, Reine
68Stiernström, Thomas
X69Stiernström, Åsa
X
70Sundman, Lars-Göran

71Sunnås, Lars

72Söderlind, Christer

73Tidriks, Håkan
X74Urfjäll, Lars-Olof

75Wester, Olle

865
870
1123
1127
1380