Frånvaroanmälan/Deltagarlista, OM-touren Poäng

Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!


Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: "Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling."

Untitled Document

Frånvarolista, OM-touren Poäng 2021


Uppdaterad 2021-03-17
De som önskat golfbil är markerade med gul färgTävlande17/531/5
14/616/830/8
13/9
1Adolfsson, Ann-Charlott

2Adolfsson, Lars

3Andersson, Johnny
4Andersson, Lars
5Andersson, Thomas

6Andersson, Torbjörn

7Blomquist, Sören

8Bodin, Lars-Gunnar

9Broberg, Mats

10Brännvall, Michael

11Carlsson, Jan-Åke

12Carlsson Lundberg, Göran

13Edvinsson, Roland

14Engkvist, Lena

15Engkvist, Torbjörn

16Essen-Eggen von, Erikke

17Finn, Björn

18Freidenfelt, Lennart

19Freidenfelt, Åsa-Britt

20Gaines, Kerstin

21Gaines, Ronald

22Gonzalez Cabrera, Antonio

23Grönvik, Tord

24Hammarberg, Monica

25Hedlund, Rolf

26Holmgren, Christina

27Holmgren, Robert

28Höglund, Christer

29Jansson, Göran

30Jansson, Ronny

31Johansson, Birgitta

32Johansson, Dennis

33Johansson, Håkan

34Johansson, Håkan

35Johansson, Jan

36Johansson, Karl-Erik

37Johansson, Rune

38Juremalm, Inger

39Jägare, Alf

40Larsson, Leif G

41Larsson, Tomas

42 Leo, Bo

43 Lindberg, Rolf

44 Lindh, Per-Olof

45 Lindh, Tommy

46 Lindström, Jan

47 Lindström, Peter

48 Lundberg, Gunilla

49 Lundberg, Ove

50 Molin, Per-Olov

51 Nyberg, Jan

52 Ohlsson, Peter

53 Olsson, Lennart

54 Persson, Börje

55 Pettersson, Torsten

56 Purra, Anna-Lisa

57 Rastin, Kambakhsh

58 Rehnström, Ann

59 Sahlström, Tommy

60 Segerström, Torbjörn

61 Sjödin, Reine

62 Sporrong, Inga-Lena

63 Sporrong, Kjell

64 Stensböll, Tommy

65 Sunnås, Lars

66 Söderlind, Christer

67 Söderström, Lars

68 Tordbäck, Leif

69 Traore, Lotta

70 Ullman, Stefan

71 Wester, Olle

72 Westermark, Ingemar

73 Wikström, Birgitta

74 Östlund, Kjell

75


865
870
1123
1127
1131