Frånvaroanmälan/Deltagarlista

Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!

Untitled DocumentUntitled DocumentUntitled Document

,Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Untitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentGlöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!

Ur tävlingsreglerna: 'Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.'
Untitled Document

Frånvarolista, OM-touren Poäng 2024

De som önskat golfbil är markerade med gul Tävlande20/53/617/612/826/89/9
1Johnny Andersson

2Torbjörn Andersson

3Tomas Backström

X


4Torbjörn Backström

X


5Sören BlomquistXX6Lars-Gunnar Bodin

X


7Peter Brokmar

8Harald Carlbaum

9Jan-Åke Carlsson

10Lena Engkvist

11Torbjörn Engkvist

12Lennart FreidenfeltXXX XXX
13Åsa-Britt Freidenfelt

14Lars Gejke

X


15Tord GrönvikX
16Pia Gullers

X


17Jörgen Gustafsson

X


18Lennart Hammarberg

19Monica Hammarberg

20Torbjörn Hildorsson

21Robert Holmgren

22Christina Holmgren
23Ronny JanssonXX
24Göran Jansson

25Dennis Johansson

26Suzanne Johansson
27Karl-Erik Johansson
X
X


28Alf JägareXX29Jan-Erik Källman

30Bo LeoXXX


31Jan Lindberg

32Annika Lindgren

X


33Per-Olof Lindh
XX


34Tommy Lindh
X35Anette Lindström

36Peter Lindström

37Mats LudvigssonX38Per-Olov Molin XX39Hans Nordin
XX


40Sven Nordin
XX


41Bo Nordlund

42Roland Norell

X


43Jan Nyberg

44Rolf Olofsson

45Börje Persson

X


46Lennart Pettersson
X47Kjell Rasmundson

48Kambakhsh Rastin

49Per Rydåker

50Pär Sandmark

51Fumihide Sawada

52Reine Sjödin
X53Lars-Göran Sundman

54Lars Sunnås

55Åsa Thulin Carlbaum
X
56Lars-Olof Urfjäll

57Per UtterströmX
58Lars-Ove Wenström
59Olle WesterX

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

865
870
1123
1127
1380