Frånvaroanmälan/Deltagarlista

Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!

 
Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: 'Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.'
Untitled Document

Frånvarolista, OM-touren Poäng 2021

Uppdaterad 2021-04-21

De som önskat golfbil är markerade med gul färg


Tävlande17/531/5
14/616/830/8
13/9
1Adolfsson, Ann-Charlott

2Adolfsson, LarsI
I
3Andersson, JohnnyN
N4Andersson, LarsS
S
5Andersson, ThomasT
T
X


6Andersson, TorbjörnÄ
Ä
7Axelsson, BirgerL
L
8Blomquist, SörenL
L
X


9Bodin, Lars-GunnarD
D
X


10Broberg, Mats

11Brännvall, Michael

X


12Carlsson, Jan-Åke

X


13Carlsson Lundberg, Göran

14Edvinsson, Roland

15Engkvist, Lena

16Engkvist, Torbjörn

17Essen-Eggen von, Erikke

X


18Finn, Björn

X


19Freidenfelt, Lennart

X


20Freidenfelt, Åsa-Britt

21Gaines, Kerstin

22Gaines, Ronald

23Gonzalez Cabrera, Antonio

X


24Grönvik, Tord

X


25Hammarberg, Monica

26Hedlund, Rolf

27Holmgren, Christina

28Holmgren, Robert

29Höglund, Christer

XXXX
30Jansson, Göran

31Jansson, Ronny

X


32Johansson, Birgitta

33Johansson, Dennis

34Johansson, Håkan

35Johansson, Håkan

36Johansson, Jan

XXXX
37Johansson, Karl-Erik

38Johansson, Rune

39Juremalm, Inger

40Jägare, Alf

41Larsson, Leif G

X


42 Larsson, Tomas

43 Leo, Bo

X


44 Lindberg, Rolf

45 Lindh, Per-Olof

46 Lindh, Tommy

47 Lindström, Jan

48 Lindström, Peter

49 Lundberg, Gunilla

50 Lundberg, Ove

51 Molin, Per-Olov

52 Nyberg, Jan

53 Ohlsson, Peter

 X


54 Olsson, Lennart

55 Persson, Börje

56 Pettersson, Torsten

57 Rastin, Kambakhsh

58 Rehnström, Ann

59 Sahlström, Tommy

60 Segerström, Torbjörn

X


61 Sjödin, Reine

62 Sporrong, Inga-Lena

63 Sporrong, Kjell

64 Stensböll, Tommy

65 Sunnås, Lars

66 Söderlind, Christer

67 Söderström, Lars

X


68 Tordbäck, Leif

X


69 Traore, Lotta

70 Wester, Anders

71 Wester, Olle

72 Westermark, Ingemar

73 Wikström, Birgitta

XXXX
74 Östlund, Kjell

865
870
1123
1127
1380