Frånvaroanmälan/Deltagarlista

Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!


Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag. Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, genom att klicka på denna symbol >>
Glöm inte att skriva namn, datum och golf-ID!


Ur tävlingsreglerna: 'Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.'
Untitled Document

Frånvarolista, OM-touren Poäng 2021

Uppdaterad 2021-04-21

De som önskat golfbil är markerade med gul färg


Tävlande17/531/5
14/616/830/8
6/9
1Adolfsson, Ann-Charlott

2Adolfsson, LarsI

3Andersson, JohnnyN
4Andersson, LarsS

5Andersson, ThomasT

6Andersson, TorbjörnÄ

7Axelsson, BirgerL

8Blomquist, SörenL

9Bodin, Lars-GunnarD

10Broberg, Mats

11Brännvall, Michael

12Carlsson, Jan-Åke

13Carlsson Lundberg, Göran

14Edvinsson, Roland

15Engkvist, Lena

16Engkvist, Torbjörn

17Essen-Eggen von, Erikke

18Finn, Björn

19Freidenfelt, Lennart

20Freidenfelt, Åsa-Britt

21Gaines, Kerstin

22Gaines, Ronald

23Gonzalez Cabrera, Antonio

24Grönvik, Tord

25Hammarberg, Monica

26Hedlund, Rolf

27Holmgren, Christina

28Holmgren, Robert

29Höglund, Christer

30Jansson, Göran

31Jansson, Ronny

32Johansson, Birgitta

33Johansson, Dennis

34Johansson, Håkan

35Johansson, Håkan

36Johansson, Jan

37Johansson, Karl-Erik

38Johansson, Rune

39Juremalm, Inger

40Jägare, Alf

41Larsson, Leif G

42 Larsson, Tomas

43 Leo, Bo

44 Lindberg, Rolf

45 Lindh, Per-Olof

46 Lindh, Tommy

47 Lindström, Jan

48 Lindström, Peter

49 Lundberg, Gunilla

50 Lundberg, Ove

51 Molin, Per-Olov

52 Nyberg, Jan

53 Ohlsson, Peter

54 Olsson, Lennart

55 Persson, Börje

56 Pettersson, Torsten

57 Rastin, Kambakhsh

58 Rehnström, Ann

59 Sahlström, Tommy

60 Segerström, Torbjörn

61 Sjödin, Reine

62 Sporrong, Inga-Lena

63 Sporrong, Kjell

64 Stensböll, Tommy

65 Sunnås, Lars

66 Söderlind, Christer

67 Söderström, Lars

68 Tordbäck, Leif

69 Traore, Lotta

70 Ullman, Stefan

71 Wester, Anders


72 Wester, Olle

73 Westermark, Ingemar

74 Wikström, Birgitta

75 Östlund, Kjell

865
870
1123
1127
1380