Välkommen till GolfUppsalas paragolfsektion

År 1991 startade ett projekt med syfte att erbjuda funktionshindrade bättre möjligheter att välja golf som sin sport för rekreation och fritidssysselsättning. Sedan 1997 är golf för funktionshindrade (ParaGolf) integrerad i Svenska Golfförbundets ordinarie verksamhet och målsättningen med projektet har på många sätt införlivats.


Tillgängligheten för funktionshindrade på golfbanor och i klubbhus har förbättrats, även om en hel del återstår. ParaGolfen är idag en naturlig del av Golfsverige med såväl ett nationellt som europeiskt tävlingsutbud för de allra duktigaste spelarna. Som funktionshindrad är golfen en fantastisk källa för att hämta kraft, inspiration och glädje.

De spelare som idag deltar i vårt landslag är också våra största inspiratörer och ambassadörer. De kan på ett objektivt och påtagligt sätt visa hur golfen hjälpt dem tillbaka till ett friskare och bättre liv. ParaGolfen och klubbarna har välkomnat dem och visat möjligheterna. Golfen, träningen och spelet, har stärkt deras ego i kampen mot att leva med och övervinna sitt funktionshinder.

Handigolf

På samma villkor

Golfbanan är en arena där alla umgås på samma villkor. Alla är utövare och samtidigt betraktare. Alla är golfspelare och det enda som skiljer är handicapet, och ibland även handikappet.

Läs mer om Handigolf

Om du har ett funktionshinder och är intresserad av Handigolf så kan du  besöka Handigolfens egen hemsida

Välkommen i gemenskapen du också!

865
870
949