Villkor för uppgradering av medlemskap

Vi är glada att alla våra medlemmar denna säsong har förstått och mer börjat uppskatta de stora fördelarna med vårt nya medlems och bokningssystem Sweetspot. Tack vare Sweetspot kan vi hålla våra årsavgifter på en mycket konkurrenskraftig nivå. Medlemmarna väljer själv hur mycket de vill betala baserat på hur mycket de kan och vill spela samt på vilka tider som passar varje enskild medlem. Vi kan med Sweetspot också garantera en mycket rättvisare och bättre tillgänglighet på banan tack vare Primetime funktionen

Nu är säsongen igång och vi hoppas att alla medlemmar valt ett medlemskap som passar deras spelfrekvens och plånbok. Det man bör tänka på vid val av medlemskap är ett antal saker. Hur många rundor man spelar totalt, hur många rundor man vill spela på Primetime samt hur viktigt det är att kunna spontanboka bra golftider. Självklart är det så att de dyrare medlemskapen innebär en större möjlighet och valfrihet att boka sina favorittider eller att kunna spontanboka med relativt kort varsel. 

Man har som medlem alltid möjligheten att uppgradera sitt medlemskap under säsongen, då betalar man mellanskillnaden till det nya medlemskapet + en avgift på 500 kr. Avgiften för uppgradering beror på att den medför en mycket tidskrävande administration för oss då vi manuellt måste gå in och flytta alla tidigare bokade tider till det nya medlemskapet.

Uppgraderarar Ni ert medlemskap innan den 20 maj så betalar ni endast mellanskillnaden till det nya medlemskapet. Väljer Ni att uppgradera efter den 20/5 tillkommer en uppgraderingsavgift på 500 kr. 

865
870
920
1411