Regler för spelrätter

På 18-hålsbanorna är man normalt spelrättsmedlem vilket innebär att Du köper en spelrätt som fungerar ungefär som en bostadsrätt. Den garanterar Dig en av de maximalt 920 platserna som finns på varje bana. Så länge man äger spelrätten är man skyldig att erlägga årsavgift till GolfUppsala. Spelrätterna köps av klubben/bolaget eller på den öppna marknaden.


När man köper eller säljer en spelrätt skall man skriva ett  köp/säljavtal mellan parterna nedanstående blankett. Viktigt är att det tydligt framgår Namn, adress, Golfid eller personnummer på både köpare och säljare.

Vid en försäljning av en spelrätt kan/skall aldrig årsavgiften för innevarande år följa med utan den nya ägaren skall teckna ett eget medlemskap direkt med GolfUppsala. Säljs spelrätten före den 1 maj innevarande år återbetalas hela den erlagda årsavgiften till den tidigare ägaren. Säljs spelrätten efter den 1 maj har den tidigare ägaren rätt att spela året ut förutsatt att hela årsavgiften är erlagd. Den nya ägaren kan avvakta tills nästa år med att betala årsavgift men kan då inte spela det året. Köper man en spelrätt efter 1 maj och vill spela det året skall man kontakta GolfUppsala för att komma överens om ett pris om den tiden som är kvar av säsongen.

Vid försäljning eller överlåtelse av spelrätt utgår en registreringsavgift på 500:- som betalas av den nya ägaren.

Vilande medlemskap

Man kan endast ha vilande medlemskap på grund av skada som omöjliggör allt golfspel (läkarintyg krävs) eller på grund av uthyrning av spelrätten. Vid uthyrning av spelrätten gäller samma datum som försäljning alltså måste spelrätten vara uthyrd före den 1 maj för att slippa betala årsavgiften.

Uppsägning av spelrätt

Om man av någon anledning inte kan utnyttja sin spelrätt och inte får den såld kan man lämna tillbaka spelrätten till GolfUppsala. Detta måste göras före den 1 maj innevarande år för att slippa betala årsavgiften efterföljande år. Till exempel måste man alltså säga upp spelrätten före 1 maj 2024 för att slippa betala årsavgiften för 2025. Man kan inte säga upp sin spelrätt samma år som man har införskaffat den. Först kommande säsong har man möjlighet att säga upp sin spelrätt. 

865
870
920
924
1150